Drukuj

Na podstawie art. 9 ust. 1 i  art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

Wyraża się zgodę na  ustanowienie  zabezpieczenia   prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu  pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do kwoty 5.018.038,94 zł, w formie weksla niezupełnego ”in blanco” wraz  z deklaracją wekslową.

Ewentualna spłata zobowiązań wynikających z umowy wymienionej w § 1 nastąpi w latach 2019-2023.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w  Jaśle.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: VII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 roku
Odsłony: 205

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.