Na podstawie art. 48 ust.5 i ust.6 pkt 2 lit. a) i b) tiret pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018., poz. 995 ze zm.) oraz § 15 ust.2 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • § 1

W § 1 ust.1 uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, dokonuje następujących zmian: odwołuje się Pana Józefa Rosoła  z funkcji Członka Rady Społecznej – Przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego i w jego miejsce powołuje się  Pana  Wojciecha Stanisława Zająca.

  • § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • § 3

Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VII/38/2019pdf180.60 KBKatarzyna Setlik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 09:04 Katarzyna Setlik