Drukuj

Na podstawie art. 146 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie z dniem 01 września 2019 r. trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle w Zespole Szkół nr 4 z siedzibą przy ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle z siedzibą przy ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: XII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 roku
Odsłony: 113
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/65/2019pdf187.63 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 13:52 Paweł Szot