Na podstawie art. 146 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie z dniem 01 września 2019 r. trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach z siedzibą przy Aleja Jana Pawła II 3, 38-213 Kołaczyce.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach z siedzibą przy Aleja Jana Pawła II 3, 38-213 Kołaczyce.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/66/2019pdf184.29 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 13:53 Paweł Szot