Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą ul. Staszica 30 D, 38-200 Jasło, stał się Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 z siedzibą ul. Staszica 30 D, 38-200 Jasło.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jasielskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/73/2019pdf177.83 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 14:07 Paweł Szot