Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na używanie herbu Powiatu Jasielskiego na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych Fundacji im. Generała Pułaskiego w związku z organizacją Krempniańskiej Parady Historycznej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/79/2019pdf164.16 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 14:27 Paweł Szot