Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XL/287/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozo 03-Mar-2021 Odsłon: 86
Uchwała Nr XL/286/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób młodych pozostających 03-Mar-2021 Odsłon: 80
Uchwała Nr XL/285/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021 03-Mar-2021 Odsłon: 79
Uchwała Nr XL/284/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle 03-Mar-2021 Odsłon: 75
Uchwała Nr XL/283/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok 03-Mar-2021 Odsłon: 70
Uchwała Nr XL/282/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok 03-Mar-2021 Odsłon: 48
Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2021 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 03-Mar-2021 Odsłon: 46
Uchwała Nr XL/280/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 03-Mar-2021 Odsłon: 39
Uchwała Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok 03-Mar-2021 Odsłon: 48
Uchwała Nr XL/278/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 03-Mar-2021 Odsłon: 49