Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzyna Podawcza
Starostwa Powiatowego w Jaśle

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wydziału Kounikacji i Transportu

Opis usługi:


Elektroniczna Skryznka Podawcza Starostwa Powiatowego w Jaśle -  Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.

Parametry skrytki (ePUAP):


Nazwa skrytki: /SPJaslo/skrytka

Usługa jest realizowana za pośrednictwem platformy  Elektroniczna Skryznka Podawcza Wydziału Komunikacja i Transportu - wnioski

Umożliwa złożenie wniosków:

Usługa jest realizowana za pośrednictwem platformy  

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj