Wyłączenia z jawności części B oświadczeń majątkowych dokonali : Agnieszka Maciejowska-Rzemińska – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr i Paweł Szot – Informatyk w Referacie Organizacji i Kadr, na podstawie art. 25d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 02, kwiecień 2019 11:09 Paweł Szot