Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle

 

Podstawa prawna działania archiwum zakładowego:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. nr 14 poz. 67 i nr 27 poz. 140).

Zasób archiwum zakładowego obejmuje dokumentację:

 • powstałą w wyniku działania Starostwa Powiatowego w Jaśle – (od roku 1999)
 • byłego Urzędu Rejonowego w Jaśle -  (lata  1990-1998)
 • byłego Państwowego Domu Dziecka w Szebniach -  (do roku 2001)
 • byłej Placówki Rodzinnej w Gliniczku  - (lata 1994-2008)
 • byłego Zespołu Szkół w Trzcinicy – (do roku 2013)
 • byłego Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie – (do roku 2016)

Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat. "A") i dokumentację niearchiwalną (kat. "B"). Dokumentacja kategorii „A” przechowywana jest do momentu odbioru przez Archiwum Państwowe, kategorii „B” do  momentu  brakowania.

Kontakt:
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle
38-200 Jasło,  ul. Rynek 18
tel. 13 4483410 (wew.111)

 

Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle

Podstawa prawna działania archiwum PODGiK:

 • Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2017, poz.2101)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013, poz.1183)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania
  i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. nr 14 poz. 67 i nr 27 poz. 140).

Zasób archiwum PODGiK obejmuje dokumentację:

Archiwum PODGiK gromadzi materiały archiwalne (kat. ”A”) i dokumentację niearchiwalną (kat. ”B”). Archiwum przechowuje dokumentację w postaci aktowej (rejestry gruntów, operaty techniczne) oraz kartograficznej (mapy ewidencyjne, klasyfikacyjne, zasadnicze).

Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje:

 • Dla celów służbowych Starostwa Powiatowego w Jaśle,
 • Na żądanie organów kontrolnych oraz w celu bieżącej aktualizacji części kartograficznej
 • W uzasadnionych przypadkach dokumentacja może być wypożyczona poza lokal archiwum w celu zaktualizowania części kartograficznej oraz w celu wykorzystania do nowych opracowań geodezyjno-kartograficznych za zgodą naczelnika Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości.

Kontakt

Archiwum PODGiK

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, pokój nr 12

tel. 013 44 864 68

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. piątek, 21, październik 2016 16:41 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, październik 2016 16:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, luty 2018 08:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29, marzec 2018 08:55 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29, marzec 2018 08:56 Paweł Szot