1. W Wydziale Finansowo-Księgowym tworzy się:

  • Referat Obsługi Księgowej Starostwa,
  • Referat Planowania i Realizacji Budżetu Powiatu.

 2. Do podstawowych zadań Referatu Obsługi Księgowej Starostwa należy obsługa finansowa Starostwa, a w szczególności:

  • przygotowywanie w ramach referatu projektów zarządzeń Starosty z zakresu gospodarki finansowej i budżetu Starostwa,
  • prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Starostwa i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
  •  współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie windykacji dochodów Powiatu i Skarbu Państwa i innych należności,
  • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów, wydatków i kosztów Starostwa,
  • analiza dochodów i wydatków Starostwa i przedkładanie Zarządowi wniosków w tym zakresie oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian w budżecie Starostwa,
  • prowadzenie ewidencji księgowej funduszy celowych,
  • obsługa finansowo-księgowa projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych wymagających wyodrębnionej ewidencji księgowej,
  • rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT),
  • naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
  • sporządzanie sprawozdań na potrzeby zbiorczej sprawozdawczości Powiatu oraz sporządzanie bilansu Starostwa,
  • dokonywanie obrotu bezgotówkowego w zakresie dochodów, wydatków i funduszy celowych,
  • prowadzenie rejestru umów w zakresie realizacji wydatków Starostwa,
  • opracowywanie terminarza realizacji dochodów i wydatków Starostwa,
  • sporządzanie list wypłat dla członków Zarządu i radnych,
  • rozliczenia delegacji służbowych,
  • przygotowywanie zbiorczego planu finansowego Starostwa,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym.

 3. Pracą Referatu Obsługi Księgowej Starostwa kieruje Główny Księgowy Starostwa.

 4. Do podstawowych zadań Referatu Planowania i Realizacji Budżetu Powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie zbiorczych projektów budżetu Powiatu oraz budżetu Starostwa
  • przygotowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzenie ewidencji i rozliczanie dotacji na realizację w/w zadań,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie gospodarki finansowej i budżetu Powiatu,
  • przygotowanie zbiorczego planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu,
  • prowadzenie ewidencji zmian w zbiorczym budżecie Powiatu i w budżecie Starostwa oraz uzgadnianie go z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
  • prowadzenie ewidencji operacji księgowych wynikających z realizacji zbiorczego budżetu Powiatu (dochody, przychody, wydatki, rozchody),
  • przyjmowanie i sprawdzanie sprawozdań od jednostek budżetowych oraz innych sprawozdań i informacji na potrzeby Zarządu, Rady, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz uprawnionych organów,
  • odbiór i sprawdzanie bilansów od jednostek organizacyjnych Powiatu i sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek budżetowych,
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej oraz innych sprawozdań i informacji na potrzeby Zarządu, Rady, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz innych podmiotów,
  • analizowanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w tym zakresie,
  • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu w sprawie zabezpieczenia wykonania budżetu wraz z harmonogramem zabezpieczenia wykonania budżetu Powiatu,
  • przygotowywanie prognoz dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów,
  • opracowywanie wniosków w sprawie pożyczek i dotacji oraz zmian subwencji.

 

Skarbnik Powiatu - Teresa Połeć - tel. 13 44 86 494, pok. 210

Główny Księgowy - Wojciech Stefanik - tel. 13 44 86 417, pok.231

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:39 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:43 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:49 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:49 Paweł Szot