Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  • niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
  • sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Starostą,
  • przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a także w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu,
  • przeprowadzanie czynności doradczych zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • przedstawianie Staroście pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych,
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających obejmujących dokonywanie oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych audytów wewnętrznych,
  • przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego,
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań,
  • promowanie rozwiązań nowatorskich oraz przykładów szczególnie sumiennego wykonywania obowiązków służbowych.

tel. 13 44 86 407, pok.206

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:45 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:07 Paweł Szot