1. W Wydziale Inwestycji tworzy się :

 • Referat Inwestycji i Remontów,
 • Referat Zamówień Publicznych

2. Do podstawowych zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

 • opracowywanie planów i programów inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu - w uzgodnieniu z ich kierownikami,
 • opracowywanie propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Powiatu w oparciu o potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 • opracowywanie propozycji przedsięwzięć w zakresie inwestycji i remontów do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w oparciu o potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle,
 • przygotowywanie inwestycji realizowanych przez Powiat, z wyłączeniem inwestycji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem w niezbędnym zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z wyłączeniem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w trakcie prowadzonych w tych jednostkach inwestycji i remontów, 
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z inwestycjami, wymaganej ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie projektów umów o prace projektowe, umów z wykonawcami robót budowlanych, umów o nadzór inwestorski lub zastępstwo inwestorskie,
 • realizacja obowiązków i praw inwestora wynikających z ustawy prawo budowlane,
 • współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie realizacji finansowej poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją i rozliczaniem zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Powiat,
 • bieżące monitorowanie i weryfikacja zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat,
 • merytoryczne prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Powiatu na zadania dotyczące inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania dróg, w tym w szczególności przygotowywanie umów i kontrola terminowości,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji drogowych i remontów dróg,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji przez Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy projektów finansowanych ze środków pomocowych, dotyczących inwestycji i remontów,
 • opracowywanie i realizacja planów remontów, w tym w szczególności budynków i lokali użytkowych, prowadzonych przez Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu,

3. Do podstawowych zadań Referatu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 • przygotowywanie i koordynowanie całości postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych realizowanych w Starostwie według zasad, trybów i procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie umów związanych z udzieleniem i realizacją zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa, które zleciły udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji o dokonanych zamówieniach publicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • udzielanie pomocy i instruktażu komórkom organizacyjnym w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.

Naczelnik: Ewa Dubiel

tel. 13 44 86 408, pok.305

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:48 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:05 Paweł Szot