Tytuł Wytworzony Odsłony
Projekty realizowane z funduszy krajowych 15-Gru-2020 Odsłon: 3824
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” 13-Cze-2018 Odsłon: 23485
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania 08-Lis-2016 Odsłon: 41365
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle 28-Cze-2017 Odsłon: 14576
Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim 28-Cze-2017 Odsłon: 43174
Atrakcje turystyczne Powiatu 22-Maj-2017 Odsłon: 38446
Uchwała XXIII/150/2012 rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012 26-Kwi-2012 Odsłon: 26729
Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011- 2020 26-Kwi-2012 Odsłon: 25828
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej, znajdującej się w trwałym zarządzie I LO 20-Gru-2012 Odsłon: 22895
Stypendia sportowe 21-Gru-2016 Odsłon: 26784
Nagrody i wyróżnienia 21-Gru-2016 Odsłon: 21535
Szkolne schroniska młodzieżowe 21-Gru-2016 Odsłon: 18962
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu 21-Gru-2016 Odsłon: 16417
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku 21-Gru-2016 Odsłon: 141461
NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO 21-Gru-2016 Odsłon: 1794363
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 08-Lis-2016 Odsłon: 25110
Nieodpłatna pomoc prawna 08-Lis-2016 Odsłon: 173445
Dostęp do informacji publicznej 08-Lis-2016 Odsłon: 46801

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Powiatu oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Powiat.

Czytaj więcej o: Finanse Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Powiatu oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Czytaj więcej o: Budżet

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Powiatu, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Czytaj więcej o: Sprawozdania z wykonania budżetu

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych.

Czytaj więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Projekty uchwał Rady Powiatu.

Czytaj więcej o: Projekty uchwał Rady Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Czytaj więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Pomoc BIP

rada.JPG

Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle:

Przewodniczący: Robert Snoch
Wiceprzewodniczący: Anna Nigborowicz
Wiceprzewodniczący: Józef Rosół

 

 

 • Baciak Irena
 • Buba Krzysztof
 • Czajka Jan
 • Lechwar Mateusz
 • Lisowski Ryszard
 • Macek – Lubaś Bożena
 • Madejczyk Sławomir
 • Miśkowicz Franciszek
 • Muzyka Jan
 • Pankiewicz Stanisław
 • Papciak Ryszard
 • Pawluś Adam
 • Pers Grzegorz
 • Przetacznik Janusz
 • Stasiowska Magdalena
 • Święch Stanisław
 • Jan Urban
 • Wawro Ewa
 • Woźniak Dorota
 • Zwierzyński Antoni 

 

 

 

Czytaj więcej o: Rada Powiatu