Tytuł Wytworzony Odsłony
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy 10-Lut-2020 Odsłon: 143
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 874
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 37827
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 6970
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1995
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 3535
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 2350
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2246
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2546
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 904
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1174
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 1181
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1230
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 1006
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 843
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 734
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 825
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 735
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 1125