Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 154
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 17255
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3765
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1279
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1907
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1315
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1138
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1319
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 608
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 705
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 730
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 729
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 644
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 512
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 443
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 509
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 433
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 572