Tytuł Wytworzony Odsłony
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy 10-Lut-2020 Odsłon: 312
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 1234
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 56477
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 10139
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 2294
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 4895
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 2882
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2767
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 3128
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 1039
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1406
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 1417
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1466
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 1229
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 1002
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 849
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 963
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 885
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 1355