Tytuł Wytworzony Odsłony
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy 10-Lut-2020 Odsłon: 266
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 1115
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 52484
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 9148
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 2197
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 4448
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 2707
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2596
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2921
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 992
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1324
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 1342
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1372
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 1140
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 946
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 811
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 919
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 823
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 1270