Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 184
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 17833
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3935
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1327
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1979
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1396
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1202
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1415
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 627
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 737
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 753
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 767
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 667
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 524
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 454
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 527
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 457
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 603