Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 306
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 20063
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 4352
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1440
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2197
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1568
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1359
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1635
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 673
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 804
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 816
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 831
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 728
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 574
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 520
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 571
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 495
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 668