Tytuł Wytworzony Odsłony
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy 10-Lut-2020 Odsłon: 153
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 890
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 38472
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 7029
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 2005
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 3566
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 2365
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2254
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2565
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 907
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1180
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 1185
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1241
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 1017
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 851
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 741
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 831
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 741
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 1131