Jednostki organizacyjne Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1853551
NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1636904
Skargi i wnioski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1116039
Archiwum nagrań oraz wykazy głosowań Rady Powiatu w Jaśle VI Kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1096090
Biuro Rzeczy Znalezionych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1089305
Sesja Rady Powiatu - Transmisja na żywo Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 230342
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 209500
Interpelacje i zapytania radnych Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 199125
Gminy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 134703
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 130300
Nieodpłatna pomoc prawna Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 129051
Akty prawa miejscowego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 128013
Statut Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 99628
Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 89448
Zarząd Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 85073
Wydział Komunikacji i Transportu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 54268
Dostęp do informacji publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 42451
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 37048
Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 34960
Atrakcje turystyczne Powiatu Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 33438
Starosta Jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 33278
Rada Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 21969
Uchwała XXIII/150/2012 rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 21228
Wydziały - kontakt Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 20791
Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011- 2020 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 20472
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 19733
Polityka prywatności witryn Powiatu Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 19723
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 18115
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej, znajdującej się w trwałym zarządzie I LO Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 18084
Stypendia sportowe Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 17787