Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 903
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 889
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 883
Protokół nr XXX/2016 z XXX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 października 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 883
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 883
Gmina Osiek Jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 882
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 881
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 879
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 876
Jasielska Strefa Usług Publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 871
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 871
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 870
Gmina Brzyska Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 864
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 861
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 857
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 856
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 848
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 835
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 834
Pozwolenie zintegrowane Lotos Infrastruktura S.A. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 830
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 827
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 825
Uchwała XXX/219/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 821
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 814
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 813
Gmina Skołyszyn Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 811
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 802
Gmina Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 801
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2013 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 796
Protokół Nr LVIII/2018 z LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 793