Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 649
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 648
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 648
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 648
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 647
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 647
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 645
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 645
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i p.poż Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 645
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 643
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 643
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 638
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 637
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 637
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 634
Gmina Osiek Jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 633
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 628
Gmina Brzyska Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 625
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 614
Raport o stanie środowiska w 2016 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 613
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej dochodów powiatu w Wydziale Finansowo - Księgowym Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 613
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 611
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem s/c potoku Warzyckiego w m. Warzyce Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 608
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 607
Uchwała XXX/219/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 606
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 606
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 604
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2013 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 601
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 595
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 593