Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 824
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 816
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 811
Protokół nr XXX/2016 z XXX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 października 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 811
Gmina Miasto Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 805
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 805
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 798
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 793
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 793
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 792
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 791
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 791
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 790
Informacja dotycząca nagród pieniężnych wypłaconych pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle w 2019 r. Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 789
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 785
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 784
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomościami Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 783
Gmina Osiek Jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 778
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 774
Gmina Brzyska Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 773
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 771
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i p.poż Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 769
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 767
Jasielska Strefa Usług Publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 762
Raport o stanie środowiska w 2016 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 761
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 760
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 759
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 759
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi stron i udostepniania informacji z geodezyjnych baz danych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 757
Uchwała XXX/219/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 755