Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 680
Uchwała nr VI/19/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 679
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych Osobowych Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 679
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 678
Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 677
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km 0+000 – 0+900 ”; 2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 674
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle w sprawie dyżurów w dniach 20 i 21 października Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 670
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 669
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 668
Petycja mieszkańców wsi Sowina Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 668
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 668
Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 666
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Dębowiec - Glikówki Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 666
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 665
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 665
Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 661
Uchwała Nr VI/74/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 661
Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 660
Uchwała Nr VI/38/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 660
Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Zarzecze i Dębowiec Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 654
Udostępnianie informacji o środowisku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 654
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 654
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 652
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i p.poż. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 647
Gmina Krempna cz.2 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 645
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Wydziale Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 644
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Jasielskiego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 642
Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucow Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 641
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 638
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 637