Uchwała Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 roku Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 545
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 545
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 545
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 545
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Jasielskiego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 543
Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucow Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 539
Uchwała nr VI/19/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 537
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 536
Uchwała Nr VI/74/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 535
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 534
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 533
Udostępnianie informacji o środowisku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 529
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 529
Uchwała Nr VI/38/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 528
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 527
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej dochodów powiatu w Wydziale Finansowo-Księgowym Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 522
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle w sprawie dyżurów w dniach 20 i 21 października Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 522
Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 521
Uchwała nr VI/18/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 520
Gmina Krempna cz.2 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 519
Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 518
Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 512
Gmina Krempna cz.1 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 512
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 512
Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Zarzecze i Dębowiec Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 506
Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 502
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 499
Uchwała Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawo Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 498
Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 498
Petycja o wprowadzeniu audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad komisji Rady Powiatu w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 497