Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 713
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji zarządu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 713
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 712
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 711
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 711
Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 708
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 708
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 703
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 702
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 700
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 700
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 696
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 695
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 692
Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 0+050 - 2+733 - opracowanie dok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 692
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 690
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 690
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 686
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 681
Protokoły z sesji Rady Powiatu III kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 680
Uchwała nr VI/18/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 677
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 675
Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 673
Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 673
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 671
Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 667
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 664
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 664
Protokół VI/2019 z VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 stycznia 2019 roku Udostępniony przez: Katarzyna Setliki Odsłon: 664
Oświadczenia majątkowe za 2012 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 657