Protokół XIX/2019 z XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 12.00 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 112
Zmiana zasad wypłaty dla szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 112
Protokół XX/2019 z XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 110
Uchwała nr XII/70/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr. 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 108
Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa JSL 5002 C Góra Liwocz Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 108
Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa 59260 OSOBNICA Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 108
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Barista" dla 30 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku w ramach mikroprojektu "Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle or Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 108
Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 103
Zapytanie ofertowe na zrealizowanie filmu promocyjnego w ramach mikroprojektu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, współfinansowanego ze środków Unii Europej Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 102
Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 101
Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 100
Uchwała Nr XIX/153/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosz Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 100
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL 7006 B (Wolica) Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 100
Uchwała Nr 6/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 99
Uchwała nr XII/64/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 98
Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 98
Uchwala Nr XX/161/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2020 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 98
Uchwała nr XII/60/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 97
Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 96
Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 95
Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 94
Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 94
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu osób z Jasła do Świdnika na Słowacji i z powrotem na szkolenie realizowane w ramach mikroprojektu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle ora Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 94
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu - wersja edytowalna WORD Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 92
Uchwała nr XII/68/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 91
Uchwała nr XII/71/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 90
Sebastian Jan Styczyński - I Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Stanosława Leszczyńskiego w Jaśle, p.o. Dyrektor Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 90
Uchwała nr XII/72/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 89
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powia Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 88
Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 87