Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 12
Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 12
Informacja o zgloszeniu budowy odc inka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Czeluśnicy. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 12
INFORMACJA O ZGŁOSZENIU BUDOWY ODCINKA SIECI GAZOWEJ Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU obr. ewid. Cieklin Udostępniony przez: Aneta Trzeciak- Szafarz Odsłon: 12
Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkoła Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 11
Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 11
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i wyznaczenia punktów granicznych w obrębie Bieździedza, gmina Kołaczyce Udostępniony przez: Paulina Niszczak Odsłon: 11
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Gąsówka, gmina Tarnowiec Udostępniony przez: Łukasz Kosiba Odsłon: 11
Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Osobnica. Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 10
Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 9
Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 9
Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 9
Uchwała Nr XVII/128/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarn Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 9
Uchwała Nr XVII/129/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Jasło realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 9
Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe "Pro Familia" w Wojaszówce Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 8
INFORMACJA O ZGŁOSZENIU BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ROZTOKACH. Udostępniony przez: Aneta Trzeciak- Szafarz Odsłon: 8
Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 8
Uchwała Nr XVIII/140/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 8
Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mrukowa w jednostce ewidencyjnej Osiek Jasielski Udostępniony przez: Paulina Niszczak Odsłon: 8
Uchwała Nr XVIII/141/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 7
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę hali produkcyjno - magazynowej w Kunowej Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 6
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Niegłowice, gmina Jasło Udostępniony przez: Paulina Niszczak Odsłon: 5
Uchwała Nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2020 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Kołaczyce na realizację zadania zarządzania drogą pow Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 5
Uchwała Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza - Sowina - Januszkowice w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+0 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 5
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Nawsiu Kołaczyckim. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 4
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Nawsiu Kołaczyckim. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 4
Uchwała Nr XVIII/137/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu r Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 4
Uchwała Nr XVIII/138/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 4
Uchwała Nr XVIII/139/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 4
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Bieździedzy. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 4