Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Warzycach. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 5
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486, położonej w obrębie Tarnowiec, Gmina Tarnowiec Udostępniony przez: Łukasz Kosiba Odsłon: 4
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Gorajowicach. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 4
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami przy ul. 3.Maja w Jaśle. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 4
Informacja o zgłoszeniu budowy wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pielgrzymce. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 3
Informacja o zgłoszeniu budowy oświetlenia ulicznego w Jaśle przy ul. Hankówka. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 3
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Trzcinicy. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 3
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Niegłowicach. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 3
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w Łajscach. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 3
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia / wznowienia / ustalenia punktów granicznych działki położonej w obrębie nr 15 - Żółków, gmina Miasto Jasło Udostępniony przez: Paulina Niszczak Odsłon: 2
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1464, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło Udostępniony przez: Łukasz Kosiba Odsłon: 2
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Niepli. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 2
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Jaśle. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 2
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Bieździedza, gmina Kołaczyce Udostępniony przez: Paulina Niszczak Odsłon: 1
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nowy Żmigród - Iwonicz. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 1
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU W SPRAWIE ZGŁOSZENIA BUDOWY ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZOWYM DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI Dębowiec. Udostępniony przez: Aneta Trzeciak- Szafarz Odsłon: 1
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Błażkowej. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 0
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka siecfi gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Mytarzy. Udostępniony przez: Beata Skocz Odsłon: 0