Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 459
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 458
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km 0+000 – 0+900 ”; 2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 458
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 457
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 457
Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 455
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 454
Protokół nr LII/2018 z LII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 453
Protokół nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 453
Uchwała Nr VI/70/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 452
Protokół nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 lutego 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 446
Petycja rodziców dzieci objętych zajęciami w SOSW w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 445
Protokół nr LV/2018 z LV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 5 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 444
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 444
Uchwała Nr VI/13/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 439
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 438
Przebudowa dróg powiatowych w ramach 3 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 438
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 437
Oświadczenia majątkowe za 2012 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 435
Uchwała Nr L/369/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostaj Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 434
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 433
Protokół nr LIII/2018 z LIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 432
Uchwała Nr L/370/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 431
Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 430
Protokół nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 stycznia 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 428
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 427
Protokół nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 marca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 425
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 425
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 423
Uchwała Nr VI/74/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 419