Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 591
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 588
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 588
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Jasielskiego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 587
Protokół nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 585
Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 584
Petycja o wprowadzeniu audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad komisji Rady Powiatu w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 583
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 582
Uchwała Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawo Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 580
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 579
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 579
Oświadczenia majątkowe za 2012 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 577
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 570
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 569
Informacja komisarza wyborczego w Krośnie w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 567
Protokół nr XXXI/2016 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 566
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 564
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 564
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 563
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 561
Protokół nr LII/2018 z LII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 560
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle Udostępniony przez: Andrzej Konopka Odsłon: 559
Uchwała Nr VI/2/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 557
Protokół nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 lutego 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 554
Przebudowa dróg powiatowych w ramach 3 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 553
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 552
Protokół nr LV/2018 z LV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 5 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 551
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 549
Protokół VI/2019 z VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 stycznia 2019 roku Udostępniony przez: Katarzyna Setliki Odsłon: 549
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 544