Protokół nr LVI/2018 z LVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 594
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 594
Protokół nr LI/2018 z LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 593
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 592
Uchwała Nr LVIII/408/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 590
Protokół nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 marca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 589
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 584
Protokół nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 stycznia 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 583
Uchwała Nr VI/13/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 581
Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022” Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 580
Uchwała Nr VI/74/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 578
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 577
Zarząd Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 577
Protokół nr XLV/2017 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 listopada 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 576
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 576
Protokół Nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 lutego 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 573
Protokół nr XXXIII/2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 573
Uchwała Nr L/370/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 573
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jasielskiego w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2022r. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 573
Protokół Nr XLVI/2017 z XLVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 572
Petycja rodziców dzieci objętych zajęciami w SOSW w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 571
Protokół nr XLIV/2017 z XLIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 października 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 570
Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 569
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powiatu jasielskiego na 2019r. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 568
Wymiana drzwi wewnętrznych oraz malowanie sufitów i ścian w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 564
Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 lutego 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 563
Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 562
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy Udostępniony przez: Łukasz Kosiba Odsłon: 559
Uchwała nr XV/91 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 558
Protokół nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 marca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 555