Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 544
Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 543
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 543
Uchwała Nr VI/70/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 542
Protokół nr LIII/2018 z LIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 542
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”; Zadanie nr Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 538
Uchwała Nr LVIII/408/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 533
Uchwała Nr LIX/417/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 533
Uchwała Nr L/369/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostaj Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 529
Protokół nr LVI/2018 z LVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 529
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 526
Uchwała Nr VI/13/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 525
Protokół nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 stycznia 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 523
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 523
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 522
Zamówienia publiczne - Transmisja z otwarcia ofert Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 522
Protokół nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 marca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 521
Petycja rodziców dzieci objętych zajęciami w SOSW w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 520
Protokół nr LI/2018 z LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 519
Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 518
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 517
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 516
Uchwała Nr L/370/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 514
Protokół nr XLV/2017 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 listopada 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 512
Uchwała Nr VI/74/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 512
Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 512
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 511
Protokół Nr XLVI/2017 z XLVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 509
Protokół Nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 lutego 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 507
Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 lutego 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 507