Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 17553
Szkolne schroniska młodzieżowe Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 15630
Nagrody i wyróżnienia Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 15361
Załatwianie spraw Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 12758
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 12294
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 12213
Instrukcja obsługi Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 11075
Powiat Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 10963
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 9786
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 9597
Redakcja BIP Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 8875
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 7102
Dostęp do informacji o środowisku Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 4643
Wydział Architektury i Budownictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 4637
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wój Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 4114
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JAŚLE Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3783
Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3430
Obwieszczenie w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3394
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaśle zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3142
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3124
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3004
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2975
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle w sprawie dyżurów w dniach 20 i 21 października Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2809
Wydział Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2775
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2774
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2756
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2729
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2686
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2658
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2561