Stypendia sportowe Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 14347
Nagrody i wyróżnienia Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 11607
Załatwianie spraw Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 10066
Szkolne schroniska młodzieżowe Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 9846
Instrukcja obsługi Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 9705
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 9441
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 9371
Powiat Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 9185
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6964
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 6750
Redakcja BIP Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 6500
Dostęp do informacji o środowisku Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 4043
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 4039
Wydział Architektury i Budownictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3533
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2546
Wydział Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2350
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2245
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2019 Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 2198
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na koniec V kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2094
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wój Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2015
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2010
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1994
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1948
Wykonanie robót budowlanych obejmujących obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1919
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JAŚLE Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1629
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1509
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na początek VI kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1472
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 1453
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1424
Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1410