Wydział Finansowo - Księgowy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1005
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Jaśle w wymiarze 2/5 etatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 986
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 970
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 950
Zmiana pozwolenia zintegrowanego EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 946
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaśle zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 936
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 924
Biuro Radców Prawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 904
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 903
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 893
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Wydziale Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 880
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 875
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok Udostępniony przez: Katarzyna Szufnarowska Odsłon: 873
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 873
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi stron i udostępniania informacji z geodezyjnych baz danych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 871
Informacja o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Radców Prawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 869
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 867
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 863
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 862
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 853
Gmina Kołaczyce Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 851
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 849
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 843
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 842
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-finansowych w Wydziale Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 841
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 840
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 830
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i p.poż. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 827
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 824
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-finansowych w Wydziale Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 824