Pozwolenie zintegrowane EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1230
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 2 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1198
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1195
Wydział Finansowo - Księgowy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1181
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1171
Komisja Finansowo-Budżetowa Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1167
Gmina Dębowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1163
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1153
Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1145
Gmina Nowy Żmigród Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1127
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 1082
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1070
Zamówienia publiczne - Transmisja z otwarcia ofert Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 1064
Zmiana pozwolenia zintegrowanego EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1046
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1018
Biuro Radców Prawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1013
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 995
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 972
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 972
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 968
Gmina Kołaczyce Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 968
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok Udostępniony przez: Katarzyna Szufnarowska Odsłon: 957
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 950
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 941
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 938
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 928
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 920
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 919
Gmina Miasto Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 916
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 904