Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Wydziale Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 778
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 766
Informacja o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Radców Prawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 765
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaśle zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 760
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 758
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 753
Zmiana pozwolenia zintegrowanego EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 749
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi stron i udostępniania informacji z geodezyjnych baz danych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 742
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-finansowych w Wydziale Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 740
Biuro Radców Prawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 737
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-finansowych w Wydziale Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 732
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 730
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i p.poż. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 730
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 727
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok Udostępniony przez: Katarzyna Szufnarowska Odsłon: 725
Uchwała nr 41/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 723
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 715
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 702
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 696
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 682
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 678
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 678
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomościami Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 676
Gmina Kołaczyce Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 665
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 663
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 657
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 653
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi stron i udostepniania informacji z geodezyjnych baz danych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 653
Protokół nr XXX/2016 z XXX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 października 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 652
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 648