Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Rada Powiatu w Jaśle

Przewodniczący: Robert Snoch

Wiceprzewodniczący: Bogusław Kręcisz

 

• Anna Bialik

• Marek Biernacki

• Tadeusz Gorgosz

• Tomasz Kaleta

• Adam Kmiecik

• Józef Kozioł

• Jan Lazar

• Mateusz Lechwar

• Bożena Macek-Lubaś

• Franciszek Miśkowicz

• Stanisław Mlicki

• Jan Muzyka

• Grzegorz Pers

• Janusz Przetacznik

• Józef Rosół

• Mariusz Sepioł

• Stanisław Spólnik

• Andrzej Stachurski

• Jan Urban

• Dorota Woźniak

• Stanisław Zając

 

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj