Karta informacyjna wg stanu na dzień 18 czerwca 2018 r.


Podstawa prawna

art. 127 ust. 13,14,15 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek rodziców lub opiekuna prawnego dziecka o skierowanie do kształcenia specjalnego,
- orzeczenie kwalifikacyjne o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o skierowanie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wniosek o skierowanie do przedszkola / szkoły

Opłaty

nie ma

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Edukacji pok. 201 tel. (0-13) 4486404

Miejsce składania dokumentów

osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres:Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle lub do ośrodków poza granicami powiatu na podstawie art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).
Odbiorcą danych osobowych jest dyrektor SOSW w Jaśle lub najbliższy powiat prowadzący ośrodek oraz dyrektor tego ośrodka.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania skierowania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie:
www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 Informacje dodatkowe

Dodatkowe dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- numer PESEL dziecka,
- 2 zdjęcia,
- dokumentacja medyczna: karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia,
- informacja o przynależności do kasy chorych,
- dokumentacja szkolna,
- poświadczenie z zakładu pracy lub urzędu pracy o prawie do świadczeń zdrowotnych.