Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.):

  1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym [...] mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.
  3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.
  4. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.
  5. Zezwolenia na wykonywanie  regularnych  przewozów  osób  w krajowym  transporcie  drogowym, których termin ważności upływa w dniu  31 grudnia  2019 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o. o.

38-200 Jasło, ul. Piotra Skargi 84

 

L.p.Zaświadczenie wydane przez PGZK w Powiecie JasielskimData ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

1 1/201931.12.2019 r.

Jasło ul.Rynek - Waryce- Zimna Woda- Bierówka - Szebnie - Chrząstówka - Niepla

2 2/201931.12.2019 r.

Jasło ul. Jana Pawła II - ul. Ulaszowice - Gorajowice

3 3/201931.12.2019 r.

Jasło - ul. Jana Pawła II - ul. 17 stycznia - Kowalowy

4 4/201931.12.2019 r.

Jasło ul. Piotra Skargi - Wolica - Czeluśnica - Gąsówka - Umieszcz - Glinik Polski - Łajsce

5 5/201931.12.2019 r.

Jasło ul. Rynek - Niegłowice - Dębowiec - Łazy Dębowieckie - Wola Dębowiecka - Załężeasło ul. Rynek - Niegłowice - Dębowiec - Łazy Dębowieckie - Wola Dębowiecka - Załęże

6 6/201931.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Niegłowice - Dębowiec - Łazy Dębowieckie - Osobnica - Radość - Pagórek - Dzielec Cieklinasło ul. Rynek - Niegłowice - Dębowiec - Łazy Dębowieckie - Osobnica - Radość - Pagórek - Dzielec Cieklin

7 8/201931.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Jareniówka - Trzcinica - Opacie - Jasłoasło ul. Rynek - Jareniówka - Trzcinica - Opacie - Jasło

89/201931.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Dąbrówka - Wróblowa - Ujazd - Kołaczyce - Brzyska - Błażkowa

910/201931.12.2019 r

Jasło ul Piotra Skargi - Sobniów - Łaski - Nowy Glinik - Zarzecze

1011/201931.12.2019 r

Jasło ul. Jana Pawła II - Trzcinica - Osobnica - Radość - Pagórek

1112/201931.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Brzyście - Osobnica - Pagórek - Jasło

1213/201931.12.2019 r

Jasło - Szebnie - Chrząstówka

1314/201931.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Jasło ul. Kaczorowy

1415/201931.12.2019 r

Jasło ul. Jana Pawła II - Jasło ul. Sikorskiego - Jasło ul. Jana Pawła II

1516/201931.12.2019 r

Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe) - Jasło ul. Hankówka - Jasło ul. Rynek

1617/201931.12.2019 r

Jasło ul. Rynek - Jasło ul. Gądki

1718/201931.12.2019 r 

Jasło ul. P. Skargi - Jasło ul. Graniczna - Jasło ul. P. Skargi

1819/201931.12.2019 r

Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe) - Jasło ul. Mickiewicza - Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe)

1920/201931.12.2019 r 

Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe) - Jasło ul. 17 Stycznia - Jasło ul. Rynek (Starostwo Powiatowe)

 

PGZK-JASIEL Spółka z o.o.

38 – 200 Jasło ul. Przemysłowa 6, 

 

L.p.Zaświadczenie nr  wydane przez PGZK w Powiecie JasielskimData ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

1 26/201931.12.2019 r.

J. Fabryczna-Warzyce–Jasło-Zarzecze (Nienaszów)-Nowy Żmigród–(Brzezowa)Kąty/Łysa Góra–Jaworze-Krempna- Świątkowa/Grab Polany

Grab/Polany/Świątkowa-Krempna/ Jaworze-Łysa Góra/ Kąty(Brzezowa)-Nowy Żmigród–(Nienaszów)Zarzecze- Jasło -Warzyce–J. Fabryczna

2 22/201931.12.2019 r.

Jasło – Ujazd – Brzyska Liwocz

Brzyska Liwocz - Ujazd - Jasło

3 27/201931.12.2019 r.

Jasło DA – Trzcinica - Skołyszyn - Święcany

 

Święcany - Skołyszyn - Trzcinica - Jasło Dworcowa

4 28/201931.12.2019 r.

Jasło DA - Trzcinica – Skołyszyn – Lisów / (Kunowa) Harklowa

Harklowa - Biecz / Pagorzyna

 

Biecz /Pagorzyna – Harklowa

Harklowa (Kunowa) / Lisów - Skołyszyn - Trzcinica - Jasło DA

5 25/201931.12.2019 r.

Jasło Baza PKS -Jasło DA – Dębowiec (Cieklin/Wola Cieklińska) Folusz/Dobrynia / (Zawadka) Osiek (Pielgrzymka) Mrukowa

Mrukowa (Pielgrzymka) Osiek (Zawadka) / Folusz/Dobrynia (Wola Cieklińska-Cieklin)– Dębowiec - Jasło DA – Jasło Baza PKS

6 23/201931.12.2019 r

Jasło Baza PKS -Jasło DA– Kowalowy/Gamrat - Kołaczyce -Bieździadka – Sieklówka Dolna (Lubla)/Sowina

 

Sowina / (Lubla) Sieklówka Dolna -Bieździadka – Kołaczyce – Gamrat/Kowalowy Jasło DA – Jasło Baza PKS

7 24/201931.12.2019 r

Jasło DA–Gamrat/Kowalowy-Kołaczyce–Błażkowa/Koł. Kluczowa (Brzostek – Skurowa/Kamienica/Frysztak -Strzyżów)

(Brzostek – Skurowa/Kamienica/Frysztak -Strzyżów)-Błażkowa/Koł. Kluczowa -Kołaczyce–Gamrat/Kowalowy–Jasło DA

 

Henryk Konieczny, Bogdan Konieczny

Firma Usługowo-Przewozowa „HESTA” S.C.

ul. Władysława Jagiełły 50, 38 – 200 Jasło 

 

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

15/201431.12.2020 r.

Brzyska-Wróblowa-Jasło
Jasło-Wróblowa-Brzyska

220/201431.12.2020 r.Jabłonica-Opacie-Jasło
Jasło-Opacie-Jabłonica
35/201531.12.2020 r.Jasło-Kołaczyce-Sieklówka
Sieklówka-Kołaczyce-Jasło
46/201531.12.2020 r.Błażkowa-Brzyska-Jasło
Jasło-Brzyska-Błażkowa
51/201631.12.2020 r.Jasło-Nowy Glinik-Łajsce-Łubno Opace –Łubienko
Łubienko-Łubno Opace-Łajsce-Nowy Glinik-Jasło


Transport Pasażerski Międzymiastowy

Sarnecki Krzysztof „BOGUŚ”

Bączal Dolny 193, 38 – 242 Skołyszyn 

 

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

122/201431.12.2020 r.

Święcany-Skołyszyn-Jasło

Jasło-Skołyszyn-Święcany

21/201931.12.2020 r.

Jasło-Skołyszyn-Harklowa

Harklowa-Skołyszyn-Jasło

 

Transport Pasażerski Międzymiastowy

"BOGUŚ TOUR" Dominik Sarnecki

Jabłonica 163, 38-200 Jasło

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

1

 

31/201931.12.2020 r.

Jabłonica-Opacie-Jasło

Jasło-Opacie-Jabłonica

 

Rido Investment Spółka z o.o.

Zarzecze 243, 38 – 220 Dębowiec

 

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

123/201431.12.2020 r.Jasło-Nowy Żmigród-Kąty
Kąty-Nowy Żmigród-Jasło
224/201431.12.2020 r.Jasło-Umieszcz-Łajsce
Łajsce-Umieszcz-Jasło
325/201431.12.2020 r.Jasło- Osobnica-Radość-Dzielec
Dzielec-Radość-Osobnica-Jasło

 

MIŚ” Firma Przewozowo-Handlowo-Usługowa

Robert Wielgos

ul. Bohaterów Westerplatte 17/56, 38-400 Krosno

 

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

11/201731.12.2020 r.

Łysa Góra - Nowy Żmigród - Jasło

Jasło - Nowy Żmigród - Łysa Góra

 

Firma Przewozowa "MICHAEL" S.C.

Tadeusz Dykas, Teresa Dykas

Świerchowa 121, 38-223 Osiek Jasielski 

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

134/201931.12.2020 r.

Brzezowa-Osiek Jasielski-Świerchowa-Jasło

Jasło-Świerchowa-Osiek Jasielski-Brzezowa

235/201931.12.2020 r.

Brzezowa-Pielgrzymka-Zawadka Osiecka-Jasło

Jasło-Zawadka Osiecka-Pielgrzymka-Brzezowa