Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.):

  1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym [...] mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.
  3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.
  4. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.
  5. Zezwolenia na wykonywanie  regularnych  przewozów  osób  w krajowym  transporcie  drogowym, których termin ważności upływa w dniu  31 grudnia  2019 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.
  6. Zezwolenia na wykonywanie  regularnych  przewozów  osób  w krajowym  transporcie  drogowym, których termin ważności upływa w dniu  31 grudnia  2020 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r.

 


Henryk Konieczny, Bogdan Konieczny

Firma Usługowo-Przewozowa „HESTA” S.C.

ul. Władysława Jagiełły 50, 38 – 200 Jasło 

(KURSY ZAWIESZONE)

 

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

15/201431.12.2020 r.

Brzyska-Wróblowa-Jasło
Jasło-Wróblowa-Brzyska

220/201431.12.2020 r.Jabłonica-Opacie-Jasło
Jasło-Opacie-Jabłonica
35/201531.12.2020 r.Jasło-Kołaczyce-Sieklówka
Sieklówka-Kołaczyce-Jasło
46/201531.12.2020 r.Błażkowa-Brzyska-Jasło
Jasło-Brzyska-Błażkowa
51/201631.12.2020 r.Jasło-Nowy Glinik-Łajsce-Łubno Opace –Łubienko
Łubienko-Łubno Opace-Łajsce-Nowy Glinik-Jasło 

Rido Investment Spółka z o.o.

Zarzecze 243, 38 – 220 Dębowiec

(KURSY ZAWIESZONE)

 

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

123/201431.12.2020 r.Jasło-Nowy Żmigród-Kąty
Kąty-Nowy Żmigród-Jasło
224/201431.12.2020 r.Jasło-Umieszcz-Łajsce
Łajsce-Umieszcz-Jasło
325/201431.12.2020 r.Jasło- Osobnica-Radość-Dzielec
Dzielec-Radość-Osobnica-Jasło

 

MIŚ” Firma Przewozowo-Handlowo-Usługowa

Robert Wielgos

ul. Bohaterów Westerplatte 17/56, 38-400 Krosno

 INFORMACJA DOT. ZAWIESZENIA CZĘŚCI KURSÓW

L.p.Zezwolenie nr:Data ważności

Linia regularna

(aktualny rozkład jazdy)

11/201731.12.2020 r.

Łysa Góra - Nowy Żmigród - Jasło

Jasło - Nowy Żmigród - Łysa Góra