Wypełniony formularz należy należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej platformy EPUAP  

Istnieje również możliwość złożenia informacji za pośrednictwem strony ministerialnej biznes.gov.pl

 

Informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć wraz z listą uczestników kursu  - wniosek do pobrania