Karta informacyjna na dzień 24.08.2018

Podstawa prawna

- art.78 i 81ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

Wymagane dokumenty

W przypadku aktualizacji na wniosek użytkownika wieczystego:
1. Wniosek.
2. Operat szacunkowy nieruchomości.

Formularz/wnioski do pobrania

Brak.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1, tel. (13) 448-64-74 lub (13) 448 34 10 wew. 203

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Jaśle. ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia lub odmowy aktualizacji opłaty, złożyć za pośrednictwem Starosty Jasielskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty lub odmowa aktualizacji opłaty jest nieuzasadniona. Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Aktualizacja opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
- strony (użytkownik wieczysty), Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sąd Rejonowy w Jaśle, rzeczoznawcy majątkowi.

d) okres przechowywania danych osobowych:
W związku z nadaną kategorią archiwalną „A”, nie planuje się usunięcia danych.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Stosownie do przepisu art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego

 

KARTA INFORMACYJNA

Aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 

Podstawa prawna

- art.78 i 81ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

Wymagane dokumenty
W przypadku aktualizacji na wniosek użytkownika wieczystego:
1. Wniosek.
2. Operat szacunkowy nieruchomości.

Formularz/wnioski do pobrania

Brak.
Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1, tel. (13) 448-64-74 lub (13) 448 34 10 wew. 203

Miejsce składania dokumentów
Osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18,
38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy
Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia lub odmowy aktualizacji opłaty, złożyć za pośrednictwem Starosty Jasielskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty lub odmowa aktualizacji opłaty jest nieuzasadniona. Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Aktualizacja opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
- strony (użytkownik wieczysty), Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sąd Rejonowy
w Jaśle, rzeczoznawcy majątkowi.

d) okres przechowywania danych osobowych:
W związku z nadaną kategorią archiwalną „A”, nie planuje się usunięcia danych.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

 

 

Informacje dodatkowe

Stosownie do przepisu art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego