Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maj 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).
- § 49 i 51 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle:
- jedn. ewid. miasto Jasło, Skołyszyn, Krempna, Dębowiec
pok. 4 tel. (13) 448 64 80 lub (13) 448 34 10 wew. 210;
- jedn. ewid. Jasło, Osiek Jasielski, Brzyska pok. 3 tel. (13) 448 64 78 lub (13) 448 34 10 wew. 207;
- jedn. ewid. Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce pok. 5 tel. (13) 448 64 82 lub (13) 448 34 10 wew. 212.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18,
38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Udzielanie informacji o danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 – ciu lat począwszy od dnia
1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Na pisemny wniosek właściciela nieruchomości i innych instytucji państwowych udzielana jest informacja o danych i dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów między innymi po przeprowadzonych modernizacjach ewidencji gruntów i budynków.