Drukuj

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1 – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu ( oświadczenie ),
- oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( ciami ) na cele budowlane,
- dowód, że decyzja o pozwoleniu na budowę pozostaje w obrocie prawnym ( dziennik budowy do wglądu ).

Formularz/wnioski do pobrania

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (Formularz B3).

Opłaty

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu - 90 zł.
Zwolnienia Nie podlega opłacie skarbowej: - dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dodatkowe

- wniosek powinien zawierać m.in. informacje jaka decyzja ostateczna i pozostająca w obrocie prawnym podlega przeniesieniu na rzecz innego podmiotu oraz numery i lokalizację nieruchomości (działek ewidencyjnych), których dotyczy,
- decyzja przeniesienia pozwolenia na budowę ważna jest trzy lata

 Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. : 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): strony postępowania, operator pocztowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna B10 (nie krócej niż 10 lat).

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.