Drukuj

 

Podstawa prawna

art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych,
- dowód, że wnioskodawca (inwestor) wystąpił do właściciela nieruchomości sąsiedniej (również najemcy lokalu sąsiedniego) o zgodę na wejście dla wykonania robót budowlanych i takiej zgody nie uzyskał,
- określenie granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości a także terminu korzystania jak najmniej uciążliwego dla właściciela

Formularz/wnioski do pobrania

Nie ma

Opłaty

Decyzja inna niż wymieniona w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - 10 zł
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku), w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy 

W terminie jednego miesiąca od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacje dodatkowe

O rozstrzygniecie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości może wystąpić inwestor posiadający ostateczną i obowiązującą decyzję o pozwoleniu na budowę po wyczerpaniu możliwości uzyskania zgody właściciela (również najemcy lokalu). O rozstrzygniecie „o niezbędności wejścia" można wystąpić zarówno dla wykonania robót budowlanych jak i dla wykonania prac przygotowawczych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne  a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): strony postępowania, operator pocztowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna A (nie krócej niż 25 lat).

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.