Drukuj

Podstawa prawna

Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. , poz. 2096, ze zm. )

Wymagane dokumenty

- wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- dowód, że budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna lub, że budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy postępowanie o ich wydanie zostało wszczęte dnia 23 sierpnia 2008 r lub później), 
- dowód, że budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna lub, że budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy postępowanie o ich wydanie zostało wszczęte do dnia 23 sierpnia 2008 r.)

Formularz/wnioski do pobrania

Nie ma

Opłaty

Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowy - 10 zł 
Zwolnienia: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne  a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): strony postępowania, operator pocztowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna B 10 (nie krócej niż 10 lat).

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.