Drukuj

 

Podstawa prawna

Art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2117, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów dotyczących sytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej i obszaru kolejowego, 
- plan sytuacyjny usytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w stosunku do linii kolejowej i granicy obszaru kolejowego z określeniem technologii robót ziemnych i głębokości wykopów

Formularz/wnioski do pobrania

brak

Opłaty

Wolne od opłat

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W terminie jednego miesiąca od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Na postanowienie nie służy zażalenie

Informacje dodatkowe

O zgodę powinien wystąpić inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do właściwego organu.

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. : 13 44 86423
Cel przetwarzania danych osobowych: udzielanie przez Starostę zgody na odstępstwo od przepisów dotyczących sytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej i obszaru kolejowego.
Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 28 czerwca 2003 r. o transporcie kolejowym i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.
Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): zarządca linii kolejowej. operator pocztowy.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE 10 (nie krócej niż 10 lat).

Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych
- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.