Drukuj

 Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych w tym z oddziałami integracyjnymi i szkół sportowych.
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek oświatowo - wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych określonych w ustawie o systemie oświaty,
 3. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektorów szkół i placówek wymienionych w pkt. 1 i 2, w tym w szczególności związanych z:
  - powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz jego odwołaniem,
  - dokonywaniem oceny pracy kierowników jednostek oświatowych w zakresie ustalonym ustawą - Karta Nauczyciela,
  -udzielaniem urlopu wypoczynkowego (uzupełniającego, szkoleniowego),
 4. opiniowanie organizacji pracy szkół i placówek przed ich zatwierdzeniem przez Zarząd,
 5. występowanie do dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 6. ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie działań zmierzających do łączenia różnych szkół lub placówek w zespoły lub rozwiązywania tych zespołów,
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie gospodarowania mieniem, organizacji pracy, finansowania, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz przygotowywanie projektów wniosków i zaleceń dla dyrektorów szkół w tym zakresie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
 8. nadzór, we współpracy z Wydziałem Inwestycji, nad przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w pkt. 1 i 2, w tym w szczególności nad prawidłowym przygotowywaniem, przeprowadzaniem i rozstrzyganiem przetargów,
 9. opracowywanie i realizacja planów finansowych budżetu Powiatu w części przewidzianej dla Wydziału,
 10. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, ewidencją i dotowaniem szkół niepublicznych,
 11. prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkoły publicznej,
 12. rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół wynikających z przepisów szczegółowych,
 13. prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi nauczycieli,
 14. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do odpowiedniej formy kształcenia,
 15. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 16. prowadzenie spraw nauczycieli, związanych z:
  - przeniesieniem z urzędu do innej szkoły,
  - nałożeniem obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
  - zlecaniem zadań edukacyjnych,
  - zwalnianiem z obowiązku zwrotu nauczycielskiego zasiłku na zagospodarowanie.
 17. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej szkół i placówek z terenu Powiatu,
 18. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.
 19. organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem szkolnych schronisk młodzieżowych,
 20. organizowanie i zapewnienie funkcjonowania biblioteki powiatowej.

 

Naczelnik: Andrzej Papciak 

tel. 13 44 86 403, pok.202

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wytworzony przez: Paweł Szot (Paweł Szot)
Nadrzędna kategoria: Starostwo Powiatowe
Kategoria: Struktura organizacyjna
Odsłony: 2895

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:09 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:09 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17, styczeń 2019 13:26 Paweł Szot