Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 67
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 14865
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3238
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1132
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1623
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1077
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 979
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1142
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 537
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 618
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 643
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 641
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 572
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 458
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 392
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 439
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 373
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 508