Tytuł Wytworzony Odsłony
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy 10-Lut-2020 Odsłon: 308
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 1233
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 56423
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 10105
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 2291
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 4882
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 2875
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2764
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 3125
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 1037
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1403
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 1415
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1458
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 1223
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 998
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 846
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 960
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 883
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 1352