Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 101
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 15954
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3518
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1208
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1755
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1192
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1050
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1223
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 574
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 660
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 670
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 693
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 612
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 482
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 420
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 470
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 408
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 541