Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 610
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 27234
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 5565
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1748
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2866
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1994
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1829
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2182
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 797
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1014
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 989
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1050
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 879
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 724
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 641
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 719
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 617
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 973