Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 480
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 24265
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 5223
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1651
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2677
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1840
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1692
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2002
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 755
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 947
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 935
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 979
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 836
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 677
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 599
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 678
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 571
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 828