Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 189
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 17952
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3957
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1333
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1997
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1406
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1209
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1425
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 629
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 746
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 758
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 771
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 674
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 524
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 455
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 532
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 457
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 606