Tytuł Wytworzony Odsłony
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy 10-Lut-2020 Odsłon: 93
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 798
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 31334
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 6181
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1892
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 3170
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 2184
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2033
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2390
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 860
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1112
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 1102
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1154
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 947
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 797
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 691
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 782
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 682
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 1059