Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 400
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 22375
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 4831
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1556
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2484
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1723
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1540
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1854
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 720
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 874
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 886
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 906
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 783
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 622
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 557
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 614
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 525
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 756