Panu Michałowi Burbelce
Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki 
składają 
Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle

 

W dniu 18 kwietnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Budynek najprawdopodobniej zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku i będzie spełniał najwyższe standardy. Szacunkowa wartość inwestycji to około 26 mln złotych.

Prace przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Wykonawca inwestycji jest konsorcjum firm: lider KFB Budownictwo Sp. z o.o. oraz jego partner Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Spółka Akcyjna.

Wszyscy zebrani na uroczystości: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, kierownictwo policji, przedstawiciele służb mundurowych - zgodnie podkreślali potrzebę realizacji tej inwestycji. Budynek, w którym obecnie pracują funkcjonariusze liczy ponad 80 lat i nie spełnia warunków dla dobrej pracy i obsługi interesantów.  Nowy budynek Komendy zlokalizowany przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego, na działce o powierzchni ponad 1 ha, będzie nowoczesny, spełniający najwyższe standardy, a funkcjonariusze będą mogli pracować w komfortowych warunkach.

W okolicznościowym przemówieniu młodszy inspektor Henryk Moskwa, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, podkreślał znaczenie tej inwestycji: To ogromny krok na przód w kierunku profesjonalizacji policyjnej służby na terenie powiatu jasielskiego i miasta Jasła. To największa policyjna inwestycja na terenie województwa podkarpackiego. Nowa komenda odpowiadać będzie standardom dwudziestego pierwszego wieku.

Obecny na uroczystości Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, odczytał list Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł podkreślił jak ważne i potrzebne są wydatki na służby mundurowe.

Tadeusz Gorgosz, Wicestarosta Jasielski, podziękował wszystkim, których wieloletnie starania doprowadziły do rozpoczęcia budowy, przede wszystkim parlamentarzystom, wojewódzkim władzom samorządowym i rządowym.  Wskazał potrzebę współpracy pomiędzy instytucjami: Dla nas samorządowców bezpieczeństwo obywateli jest sprawą najważniejszą, a ponieważ jasielska policja realizuje to w czynach i z pełnym zaangażowaniem wykonuje powierzone jej obowiązki, znajduje u nas pełne wsparcie. Mogę podkreślić, że wzajemna współpraca  pomiędzy naszymi instytucjami układa się bardzo dobrze. Dzięki temu wieloletnie marzenie o tak bardzo potrzebnej siedzibie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle może się urzeczywistnić

IMG_3000
IMG_3000
IMG_3512
IMG_3512
IMG_3516
IMG_3516
IMG_3523
IMG_3523
IMG_3536
IMG_3536
IMG_3552
IMG_3552
IMG_3554
IMG_3554
IMG_3561
IMG_3561
IMG_3572
IMG_3572
IMG_3588
IMG_3588
IMG_3591
IMG_3591
IMG_3602
IMG_3602
IMG_3629
IMG_3629
IMG_3643
IMG_3643

 

Zapraszamy osoby tworzące pieczę zastępczą, organizacje pozarządowe, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Programu i przedstawienie swoich opinii, uwag i propozycji, które należy kierować na adres PCPR w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 - 2020

Na początku kwietnia, jak co roku, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się Finał Centralny IX Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej. Po II etapach zmagań, w gronie 30 finalistów z całej Polski znalazło się dwóch licealistów z Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy: Damian Kotulak i Krystian Kostrząb. Po III etapie zajmowali 6 i 10 miejsce czyli  znaleźli się w czołowej 15-tce laureatów uhonorowanych indeksami  tej renomowanej  uczelni.

Jest to ogromny sukces, tym bardziej, że rywalizacja w finale centralnym była bardzo zacięta. Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami  z zakresu prawa karnego i cywilnego, kodeksu drogowego i wiedzy policyjnej oraz socjologii. Musieli się też wykazać sprawnością fizyczną w czterech konkurencjach sportowych.  

Warto podkreślić stuprocentową skuteczność licealistów z Trzcinicy, gdyż obydwaj uczniowie startujący w olimpiadzie zdobyli indeksy.

Damianowi i Krystianowi oraz ich opiekunom pani Barbarze Rzepie i podinspektorowi Alojzemu Pasiowcowi serdecznie gratulujemy !!!

Gratulujemy też kolegom z Kołaczyc, którzy już od lat uzyskują wspaniałe wyniki i zdobywają największą w skali kraju liczbę indeksów w Policyjnej Olimpiadzie.  

Można mieć nadzieję, że wszyscy finaliści wrócą po studiach w rodzinne strony i zasilą szeregi naszych służb mundurowych.

20180406_084841
20180406_084841
20180406_091815
20180406_091815
20180406_154327
20180406_154327
20180406_155457
20180406_155457
20180406_155521
20180406_155521
20180406_160929
20180406_160929

6 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się Finał Centralny IX Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej. Licealiści z Kołaczyc prowadzeni przez prof. Dariusza Szczepanika i podinsp. Macieja Karpa okazali się najlepsi w Polsce, zdobywając całe podium dla siebie.

Bezkonkurencyjnym w tej rywalizacji był Mateusz Trychta – laureat 1 miejsca, drugą lokatę zajął Jakub Wojdyła, a trzecią – Konrad Zięba.

Ponadto w czołowej 15-tce finalistów uhonorowanych indeksami, uprawniającymi do nauki na dowolnie wybranym przez siebie kierunku studiów w tej renomowanej w Polsce uczelni, znalazło się czterech kolejnych uczniów Kołaczyckiego Liceum: Karolina Świstak, Filip Czekaj, Dominik Krzanowski oraz Michał Forystek.

Tym samym uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Kołaczycach otrzymali 7 indeksów na 15 możliwych do zdobycia na całą Polskę.

W finale olimpiady uczestniczyło 30 najlepszych w tej dziedzinie uczniów z całej Polski, którzy przeszli eliminacje w dwóch kolejnych etapach (międzyszkolnym i międzywojewódzkim).

Finaliści musieli się wykazać doskonałą techniką i sprawnością fizyczną podczas rywalizacji w czterech konkurencjach sportowych oraz bardzo rozległą wiedzą z zakresu prawa (karnego, cywilnego, administracyjnego, kodeksu drogowego, wiedzy ogólnopolicyjnej i ustaw o Policji, wiedzy o społeczeństwie, psychologii i socjologii.

Przygotowanie merytoryczne oceniała podczas egzaminu ustnego, oceniała sześcioosobowa Komisja Główna złożona z pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

To już kolejny bezprecedensowy sukces Kołaczcyckich licealistów z klas o profilu mundurowym, które powstały w tym Liceum jako pierwsze w powiecie jasielskim.

Sprawdzone metody i formy przygotowania i kształcenia znajdują odzwierciedlenie w osiągnięciach uczniów w olimpiadach, zawodach i konkursach, a te z kolei przekładają się na sukcesy w życiu osobistym i zawodowym.

Zdecydowana większość absolwentów klas policyjno-strażacko-wojskowych naszego liceum znajduje z powodzeniem pracę w Policji, Straży Pożarnej, Wojsku, Wojskach Obrony Terytorialnej i innych placówkach.

Wszechstronna współpraca i pomoc nauczycieli ułatwia młodzieży aplikowanie do szkół pożarnictwa we Wrocławiu, w Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, Krakowie oraz do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zwłaszcza na reaktywowany od tego roku kierunek kończący się egzaminem na stopień oficerski i gwarantujący zatrudnienie w Policji.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki w naszym Liceum znacznie skracają drogę awansu w przyszłym życiu zawodowym. W chwili obecnej około 100 absolwentów naszej szkoły zrealizowało swoje marzenia zawodowe pracując w placówkach Policji od Krosna przez Jedlicze, Jasło, Strzyżów, Dębicę, Kraków, Katowice, Rzeszów po Warszawę.

Podobnie sytuacja kształtuje się jeśli chodzi o absolwentów zatrudnionych w placówkach zawodowej Straży Pożarnej i nie tylko.

 

20180406_075443_HDR
20180406_075443_HDR
20180406_155858
20180406_155858
20180406_160134
20180406_160134
20180406_160220_Burst02
20180406_160220_Burst02
20180406_160511
20180406_160511
20180406_161011_HDR
20180406_161011_HDR

 

 

 

Wraz z upragnioną wiosną przyroda zmienia się i z entuzjazmem powraca do życia, podobnie jak my. Future Shorts Spring łączy w sobie tematykę różnorodnych przemian. Co się zmienia w naszym życiu, gdy stajemy w obliczu straty kogoś bliskiego lub rozłąki z przyjacielem? Te  zagadnienia porusza “Encarnacion” oraz “After school knife fight”. Przemiany systemowe i odejście od symboli komunistycznych we wschodniej Europie zaobserwujemy w “The fall of Lenin”, natomiast w animowanym “Though” będziemy świadkami rozmowy pomiędzy matką a córką na temat rewolucji kulturowej w Chinach. Podróż po przemianach życia zakończymy na obserwacji metamorfozy nastoletniej bohaterki “Wannabe” z perspektywy jej kanału prowadzonego na YouTube. 

Tematyka filmów jest rozciągnięta w czasie, sięga wydarzeń z poprzedniego wieku i kończy się na nowatorskim sposobie zapisu historii, jakim jest internetowa platforma do komunikacji audiowizualnej.

Na zestaw Future Shorts Spring Season składa się 5 produkcji krótkometrażowych: fabuł, dokumentów i animacji, pochodzących m. in. z Francji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

Na filmowy wieczór z Future Shorts zapraszają Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle i Urząd Miasta Jasła.

20 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 19.00, wstęp wolny

MDK w Jaśle

IMG 1606

 

 

W poniedziałek, 9 kwietnia br., w Jaśle odbyły się uroczyste obchody  78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 8. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Zainaugurowała je Msza Św.  w kościele pw. Stanisława Biskupa i Męczennika, której przewodniczył ksiądz Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Po mszy świętej uczestnicy przeszli pod pomnik „Golgota Wschodu”, gdzie odśpiewali hymn państwowy. W skupieniu i zadumie wysłuchali apelu pamięci oraz nazwisk wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele licznie zgromadzonych delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze. W uroczystych obchodach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, lokalnych instytucji, organizacji oraz mieszkańcy miasta.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, w emocjonalnym przemówieniu wspominał tragiczne losy Polaków, którzy 78 lat temu zginęli z rak sowieckich oprawców, a ich ciała spoczęły w zbiorowych dołach śmierci. Następnie odniósł się do wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Polska krew ponownie spłynęła w smoleńską ziemię. Ten dramat dotyka bardzo boleśnie każdego z nas, każdego syna polskiej ziemi zarówno w kraju jak i Polaków rozrzuconych po całym świecie. Tragedia smoleńska to z jednej strony wciąż boląca rana, po stracie najważniejszych osób w państwie, a z drugiej strony olbrzymia bezradność, bezsilność, niemoc właściwego zbadania prawdziwych przyczyn tego dramatycznego wydarzenia spowodowana utrudnieniami ze strony władz Rosji.

Alicja Zając, Senator RP, serdecznie podziękowała wszystkim za udział w uroczystościach oraz pamięć o jej mężu Stanisławie Zającu, Senatorze RP.  Z wielkim wzruszeniem wspominała rozpacz jaką odczuwała zarówno ona, jak i inni członkowie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Pomimo, iż od tego tragicznego wydarzenia upłynęło 8 lat, nadal śmierć tak wielu wspaniałych osób, na czele  z parą prezydencką, Lechem i Marią Kaczyńskimi, jest bardzo bolesna i dotkliwa.

 

IMG_3128
IMG_3128
IMG_3139
IMG_3139
IMG_3145
IMG_3145
IMG_3151
IMG_3151
IMG_3154
IMG_3154
IMG_3158
IMG_3158
IMG_3169
IMG_3169
IMG_3208
IMG_3208
IMG_3212
IMG_3212
IMG_3220
IMG_3220
IMG_3221
IMG_3221
IMG_3224
IMG_3224
IMG_3233
IMG_3233
IMG_3237
IMG_3237
IMG_3240
IMG_3240
IMG_3243
IMG_3243
IMG_3247
IMG_3247
IMG_3251
IMG_3251
IMG_3253
IMG_3253
IMG_3255
IMG_3255
IMG_3261
IMG_3261
IMG_3264
IMG_3264
IMG_3274
IMG_3274
IMG_3187
IMG_3187
IMG_3281
IMG_3281
IMG_3300
IMG_3300
IMG_3176
IMG_3176

 

 

W poniedziałek, 9 kwietnia br., w Zespole Szkół Nr 4, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego obejrzeli film „Jako w niebie, tak i w Komańczy". Była to również doskonała okazja do złożenia podziękowań dla osób zaangażowanych w produkcję filmu.

Producent filmu, Bogdan Miszczak, który był obecny podczas projekcji, opowiedział młodzieży o kulisach pracy nad filmem oraz wyjaśnił, skąd autorzy czerpali inspiracje do jego nakręcenia. Podziękował także Panu Bogdanowi Rzońcy - Posłowi na Sejm RP, za pomoc w zbieraniu środków na produkcję filmu oraz Adamowi Pawlusiowi - Staroście Jasielskiemu, za wsparcie produkcji filmu i zorganizowanie projekcji. Szczególnie ciepłe słowa podziękowań skierował do osób zaangażowanych w proces powstawania filmu.

„Jako w niebie, tak i w Komańczy” to dokument fabularyzowany przedstawiający historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Przybliża dotychczas mało znany, ale jakże ważny okres z życia Prymasa Tysiąclecia. Film jest debiutem reżyserskim dziennikarza telewizyjnego Macieja Wójcika. Zdjęcia były kręcone w Komańczy oraz w skansenie w Sanoku. Na planie filmowym pojawiło się około 60 osób - proboszcz miejscowego kościoła, aktorzy zawodowi i amatorzy, a wśród nich uczniowie i nauczyciele ze szkół z terenu powiatu jasielskiego.

Tytuł filmu nawiązuje do słów, którymi bohater często modlił się podczas pobytu w Bieszczadach. Filmowa wersja wydarzeń z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku została zrealizowana przez Telewizję Obiektyw  w Krośnie w ramach cyklu „Historyczny pejzaż Podkarpacia”.

 

IMG_3123
IMG_3123
IMG_3085
IMG_3085
IMG_3087
IMG_3087
IMG_3090
IMG_3090
IMG_3096
IMG_3096
IMG_3099
IMG_3099
IMG_3104
IMG_3104
IMG_3106
IMG_3106
IMG_3108
IMG_3108
IMG_3111
IMG_3111
IMG_3116
IMG_3116
IMG_3117
IMG_3117
IMG_3119
IMG_3119
IMG_3120
IMG_3120