Tytuł Wytworzony Odsłony
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” 13-Cze-2018 Odsłon: 2269
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania 08-Lis-2016 Odsłon: 8349
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle 28-Cze-2017 Odsłon: 1393
Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim 28-Cze-2017 Odsłon: 16474
Atrakcje turystyczne Powiatu 22-Maj-2017 Odsłon: 9797
Uchwała XXIII/150/2012 rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012 26-Kwi-2012 Odsłon: 4409
Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011- 2020 26-Kwi-2012 Odsłon: 4295
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej, znajdującej się w trwałym zarządzie I LO 20-Gru-2012 Odsłon: 3468
Test załącznika 2 21-Gru-2016 Odsłon: 4598
Stypendia sportowe 21-Gru-2016 Odsłon: 3182
Nagrody i wyróżnienia 21-Gru-2016 Odsłon: 1392
Szkolne schroniska młodzieżowe 21-Gru-2016 Odsłon: 3644
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu 21-Gru-2016 Odsłon: 3210
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku 21-Gru-2016 Odsłon: 55105
NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU JASIELSKIEGO 21-Gru-2016 Odsłon: 61264
TEST załącznika 14-Gru-2016 Odsłon: 4240
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 08-Lis-2016 Odsłon: 4259
Nieodpłatna pomoc prawna 08-Lis-2016 Odsłon: 9396
Dostęp do informacji publicznej 08-Lis-2016 Odsłon: 10415

Podkategorie

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Powiatu oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Powiat.

Czytaj więcej o: Finanse Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Powiatu oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Czytaj więcej o: Budżet

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Powiatu, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Czytaj więcej o: Sprawozdania z wykonania budżetu

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych.

Czytaj więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Projekty uchwał Rady Powiatu.

Czytaj więcej o: Projekty uchwał Rady Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Czytaj więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Pomoc BIP

Rada Powiatu

Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle:

Przewodniczący: Robert Snoch
Wiceprzewodniczący: Bogusław Kręcisz

• Anna Bialik
• Marek Biernacki
• Tadeusz Gorgosz
• Tomasz Kaleta
• Adam Kmiecik
• Józef Kozioł
• Jan Lazar
• Mateusz Lechwar
• Bożena Macek-Lubaś
• Franciszek Miśkowicz
• Stanisław Mlicki
• Jan Muzyka
• Grzegorz Pers
• Janusz Przetacznik
• Józef Rosół
• Mariusz Sepioł
• Stanisław Spólnik
• Andrzej Stachurski
• Jan Urban
• Dorota Woźniak
• Stanisław Zając

 

 

Czytaj więcej o: Rada Powiatu