Na tej stronie znajdą Państwo Projekty uchwał Rady Powiatu.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 26-Wrz-2018 Odsłon: 35
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2019 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych dla gmin Tarnowiec, Krempna i Brzyska 26-Wrz-2018 Odsłon: 41
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zaresie utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska 26-Wrz-2018 Odsłon: 33
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg na terenie Gminy Tarnowiec 26-Wrz-2018 Odsłon: 31
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R 26-Wrz-2018 Odsłon: 34
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. 26-Wrz-2018 Odsłon: 24
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 26-Wrz-2018 Odsłon: 29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2019 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymania dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 10-Wrz-2018 Odsłon: 32