Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle
Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim
Atrakcje turystyczne Powiatu
Uchwała XXIII/150/2012 rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012
Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011- 2020
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej, znajdującej się w trwałym zarządzie I LO
Test załącznika 2
Stypendia sportowe
Nagrody i wyróżnienia
Szkolne schroniska młodzieżowe
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku
NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU JASIELSKIEGO
TEST załącznika
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Nieodpłatna pomoc prawna
Dostęp do informacji publicznej
Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego
Jednostki organizacyjne
Gminy
Statut Powiatu Jasielskiego
Powiat
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaśle
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok
Uchwała nr VI/19/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała nr VI/18/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr VI/74/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała nr VI/12/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr VI/2/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr VI/70/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr VI/38/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Uchwała Nr VI/37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Uchwała Nr VI/13/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027
Uchwała Nr VI/74/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
Uchwała Nr VI/20/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowanej Powiatu Jasielskiego na lata 2015-2024.
Uchwała Nr VI/16/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Powiatu Jasielskiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań

Podkategorie

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Powiatu oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Powiat.

Czytaj więcej o: Finanse Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Powiatu oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Czytaj więcej o: Budżet

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Powiatu, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Czytaj więcej o: Sprawozdania z wykonania budżetu

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych.

Czytaj więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Projekty uchwał Rady Powiatu.

Czytaj więcej o: Projekty uchwał Rady Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Czytaj więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Pomoc BIP

Rada Powiatu

Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle:

Przewodniczący: Robert Snoch
Wiceprzewodniczący: Bogusław Kręcisz

• Anna Bialik
• Marek Biernacki
• Tadeusz Gorgosz
• Tomasz Kaleta
• Adam Kmiecik
• Józef Kozioł
• Jan Lazar
• Mateusz Lechwar
• Bożena Macek-Lubaś
• Franciszek Miśkowicz
• Stanisław Mlicki
• Jan Muzyka
• Grzegorz Pers
• Janusz Przetacznik
• Józef Rosół
• Mariusz Sepioł
• Stanisław Spólnik
• Andrzej Stachurski
• Jan Urban
• Dorota Woźniak
• Stanisław Zając

 

 

Czytaj więcej o: Rada Powiatu