Panu Michałowi Burbelce
Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki 
składają 
Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle

 

„Fishmob – Jasło tańczy dla św. Jana Pawła II”. Pod takim hasłem dzisiaj, tj. w piątek 18 maja 2018 r., na jasielskim Rynku grupa młodzieży i zaproszonych gości zatańczyła dla Jana Pawła II Tańce Lednickie. Była to "rozgrzewka" przed finałowym Fishmobem na Lednicy.

Organizatorem i pomysłodawcą zorganizowania w Jaśle akcji Fishmob-u jest Teatr „Pod skrzydłami Anioła”, działający przy Jasielskim Ekonomiku, pod kierunkiem siostry Kariny Pawłowskiej.

Fishmob jest lednickim odpowiednikiem flashmobu. Każdego roku tłumy ludzi spotykają się na placach i ulicach miast, aby wspólnie, tańcem i muzyką, wychwalać Pana. Wspólnie tańcząc chcą zaznaczyć swoją pamięć o Janie Pawle II, który błogosławił dziełu LEDNICA 2000 od samego początku, dlatego data akcji FISHMOB jest zawsze bliska dniu rocznicy jego urodzin, czyli 18 maja.

IMG_4100
IMG_4100
IMG_4276
IMG_4276
IMG_4277
IMG_4277
IMG_4282
IMG_4282
IMG_4284
IMG_4284
IMG_4287
IMG_4287
IMG_4290
IMG_4290
IMG_4294
IMG_4294
IMG_4296
IMG_4296
IMG_4314
IMG_4314
IMG_4317
IMG_4317
IMG_4323
IMG_4323
IMG_4337
IMG_4337
IMG_4338
IMG_4338
IMG_4353
IMG_4353
IMG_4368
IMG_4368
IMG_4373
IMG_4373
IMG_4377
IMG_4377
IMG_4383
IMG_4383
IMG_4390
IMG_4390
IMG_4407
IMG_4407
IMG_4409
IMG_4409
IMG_4486
IMG_4486
IMG_4494
IMG_4494
IMG_4520
IMG_4520
IMG_4522
IMG_4522
IMG_4533
IMG_4533

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w rajdzie szlakami konfederatów barskich, 16 maja 2018 r., w Ożennej. Uczcili w ten sposób 250. rocznicę zawiązania konfederacji barskiej.

W środowy poranek uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, autokarami pojechali do Ożennej, skąd z przewodnikami z Magurskiego Parku Narodowego przeszli szlakiem do okopów konfederatów barskich na Czeremsze, gdzie 13 stycznia 1770 r. konfederaci stoczyli walkę z wojskami rosyjskimi.

Tu, uczniowie Zespołu Szkół Nr 4, przypomnieli zgromadzonym wydarzenia, które rozegrały się na tych terenach przed 250. laty. Złożono kwiaty i zapalono znicz pod pamiątkowym krzyżem, na którym umieszczono tabliczkę, przypominającą o wizycie młodzieży na Czeremsze.

Następnie uczestnicy rajdu, szlakiem wzdłuż granicy polsko – słowackiej, przeszli w strugach deszczu do Ożennej, gdzie przy budynku dawnej strażnicy, nastąpiła dalsza część uroczystości. Starosta Jasielski - Adam Pawluś i Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 - Robert Niemiec wręczyli nagrody zwycięzcom Powiatowego Konkursu na temat Konfederacji Barskiej, którego uczestnicy pisali esej na jeden z trzech tematów dotyczących konfederacji. Drużyny, reprezentujące poszczególne szkoły, wzięły udział w quizie historycznym i ekologiczno – przyrodniczym. Każda ze szkół przygotowała też pieśń konfederacką, którą zaprezentowała pozostałym uczestnikom rajdu. Na zakończenie wystąpiła grupa rekonstrukcyjna Bractwa Rycerskiego "Kerim".

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali kiełbaski z rusztu, grochówkę, gorące napoje i ciasteczka przygotowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych wszyscy doskonale się bawili.

IMG_4069
IMG_4069
IMG_4071
IMG_4071
IMG_4075
IMG_4075
IMG_4078
IMG_4078
IMG_4079
IMG_4079
IMG_4080
IMG_4080
IMG_4084
IMG_4084
IMG_4088
IMG_4088
IMG_4089
IMG_4089
IMG_4091
IMG_4091
IMG_4094
IMG_4094
IMG_4095
IMG_4095
IMG_4102
IMG_4102
IMG_4103
IMG_4103
IMG_4109
IMG_4109
IMG_4111
IMG_4111
IMG_4113
IMG_4113
IMG_4119
IMG_4119
IMG_4122
IMG_4122
IMG_4124
IMG_4124
IMG_4129
IMG_4129
IMG_4131
IMG_4131
IMG_4132
IMG_4132
IMG_4135
IMG_4135
IMG_4137
IMG_4137
IMG_4140
IMG_4140
IMG_4141
IMG_4141
IMG_4143
IMG_4143
IMG_4145
IMG_4145
IMG_4146
IMG_4146
IMG_4149
IMG_4149
IMG_4151
IMG_4151
IMG_4154
IMG_4154
IMG_4159
IMG_4159
IMG_4161
IMG_4161
IMG_4165
IMG_4165
IMG_4166
IMG_4166
IMG_4169
IMG_4169
IMG_4170
IMG_4170
IMG_4173
IMG_4173
IMG_4174
IMG_4174
IMG_4175
IMG_4175
IMG_4186
IMG_4186
IMG_4187
IMG_4187
IMG_4190
IMG_4190
IMG_4193
IMG_4193
IMG_4197
IMG_4197
IMG_4200
IMG_4200
IMG_4201
IMG_4201
IMG_4202
IMG_4202

 

 

W dniu 15 maja br. Starosta Jasielski Adam Pawluś podpisał akt darowizny gminie Nowy Żmigród działki, na której znajduje się przepompownia ścieków obsługująca kanalizację sanitarną z miejscowości Toki i Sadki.

Przekazana nieruchomość, o pow. 0,06 ha,  stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w miejscowości Toki, przeznacza zostanie na utrzymanie urządzeń publicznych służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Przy podpisaniu aktu notarialnego Skarb Państwa reprezentował Adam Pawluś – Starosta Jasielski, natomiast Gminę Nowy Żmigród: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród.

Przejęta nieruchomość została już zabudowana oczyszczalnią ścieków i służyć będzie mieszkańcom gminy Nowy Żmigród.

- Cieszę się, że gmina Nowy Żmigród rozbudowuje sieć instalacji kanalizacyjnej. Nie tylko wpłynie to na poprawę czystości rzeki Wisłoki, ale przede wszystkim podniesie komfort życia mieszkańców – stwierdził Starosta Jasielski Adam Pawluś.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w "Powiatowym Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018".

Zaproszenie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Przypominamy, że 20 maja 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają czas do 20 maja 2018 roku na dostosowanie się do zmienionych przepisów i wpis do nowej ewidencji. Jeśli tego nie zrobią, grozi im rozwiązanie z mocy prawa.

 

Poradnik dotyczący zmian w związku z wejściem znowelizowanych przepisów znajduje się pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175654.html

Fotolia_53763433_XS
Fotolia_53763433_XS

 

W dniu 11 maja 2018 2018 r. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zorganizowała miejski maraton czytania pn. „Do-wolność czytania 100/100”.

Lokalni samorządowcy na czele ze  starostą jasielskim Adamem Pawlusiem i burmistrzem miasta Ryszardem Pabianem oraz przedstawicielami  jasielskich szkół i instytucji wzięły udział  w miejskim maratonie czytania , który miał symbolicznie podkreślić obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dodatkowymi atrakcjami wydarzenia były również:  wspólne malowanie pamiątkowych odcisków dłoni oraz akcja pn. „ Do-wolne portrety”.

 

IMG_4001
IMG_4001
IMG_4022
IMG_4022
IMG_4024
IMG_4024
IMG_4026
IMG_4026
IMG_4035
IMG_4035
IMG_4037
IMG_4037

W dniu 10 maja br. odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kapelani, strażacy i pracownicy cywilni zawodowych i ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz emerytowani strażacy i byli pracownicy komendy.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele p. w. Św. Stanisława. Następnie uczestnicy udali się  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej gdzie odbył się uroczysty apel. Obchody były okazją do złożenia wszystkim strażakom podziękowań za ciężką i odpowiedzialną służbę oraz do wręczenia medali dla wyróżniających się strażaków i awansów na wyższe stopnie służbowe. 

Wzorem lat ubiegłych Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nagrodę rzeczową dla wyróżniającego się strażaka. W tym roku nagrodę tą otrzymał st. ogn. Wiesław Fiałkiewicz, pracujący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KPP SP w Jaśle. Starosta w swoim przemówieniu podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym zawodowych i ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia mieszkańców. Starosta przekazał również życzenia: Szanowni strażacy przekazuję Wam podziękowania oraz życzenia bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, mimo coraz trudniejszych zadań ratowniczych. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków i będzie dla Was źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej, niezależnie czy pełniona jest ochotniczo czy zawodowo.

Ze względu na liczne obowiązki związane z pełnieniem mandatu posła na uroczystości nie mógł być obecny Bogdan Rzońca, Poseł RP. Gratulacje i życzenia dla strażaków przekazał w formie listownej. 

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. mgr inż. Marek Górniak podziękował wszystkim przybyłym za udział w uroczystości oraz za współpracę.  

IMG_3810
IMG_3810
IMG_3831
IMG_3831
IMG_3835
IMG_3835
IMG_3837
IMG_3837
IMG_3850
IMG_3850
IMG_3880
IMG_3880
IMG_3895
IMG_3895
IMG_3910
IMG_3910
IMG_3917
IMG_3917
IMG_3920
IMG_3920
IMG_3932
IMG_3932
IMG_3967
IMG_3967