1.jpg

Materiał do produkcji maseczek

Nowe obostrzenia

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinieZalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedziniechorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnegodotyczące postępowania z chorymi zakażonymiSARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKUZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKUKORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Wytyczne Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie obiektów dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę na terenie województwa podkarpackiego

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem

Informacje dotyczące obowiązkowej kwarantanny po powrocie do Polski

Informacje dla seniorów

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

Aktualna sytuacja na terenie Województwa Podkarpackiego

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Wytyczne Nr 1/2020 Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie obiektów dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę województwa podkarpackiego

Ulotka z QR – aplikacja kwarantanna domowa

Pismo w sprawie dyżurów nocnych aptek

 

KV_plakat_rozkładówka-1.jpg