Na tej stronie znajdą Państwo Projekty uchwał Rady Powiatu.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia 22-Sty-2020 Odsłon: 9
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle 22-Sty-2020 Odsłon: 10
Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim I 22-Sty-2020 Odsłon: 9
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2020" 22-Sty-2020 Odsłon: 5
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Tarnowiec na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 4+750 - 5+107 22-Sty-2020 Odsłon: 6
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 4+750-5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica-Gąsówka w km 0+009-0+017 strona lewa w miejscowości C 22-Sty-2020 Odsłon: 6