Na tej stronie znajdą Państwo Projekty uchwał Rady Powiatu.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 - 2021 19-Lis-2020 Odsłon: 8
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Brzyska 19-Lis-2020 Odsłon: 6
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Brzyska 19-Lis-2020 Odsłon: 5
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna na realizację zadania zarządzania 19-Lis-2020 Odsłon: 7
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 3+378 - 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska i Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 15+807 - 15+947 19-Lis-2020 Odsłon: 4
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn 19-Lis-2020 Odsłon: 4
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasło 19-Lis-2020 Odsłon: 4
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 - 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika 19-Lis-2020 Odsłon: 4
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec 19-Lis-2020 Odsłon: 4
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Osiek Jasielski 19-Lis-2020 Odsłon: 4
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród 19-Lis-2020 Odsłon: 4
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna 19-Lis-2020 Odsłon: 4
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowanych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim " przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urz 19-Lis-2020 Odsłon: 5
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2021 rok zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni, utylizacją nieczystości oraz zakupem żywności dla 19-Lis-2020 Odsłon: 5
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 19-Lis-2020 Odsłon: 6
Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dysp 19-Lis-2020 Odsłon: 5
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 19-Lis-2020 Odsłon: 5
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 19-Lis-2020 Odsłon: 5
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy 19-Lis-2020 Odsłon: 5
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. 19-Lis-2020 Odsłon: 9