Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w gm. Jedlicze i Brzezówkę w gm. Tarnowiec z mostem na rzece Jasiołka. 19-Kwi-2019 Odsłon: 7
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego. 18-Kwi-2019 Odsłon: 7
I N F O R M A C J A O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU W SPRAWIE ZGŁOSZENIA BUDOWY ODCINKA SIECI GAZOWEJ Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU 16-Kwi-2019 Odsłon: 7
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę hali prod. biobutanolu, acetonu i ligniny z biomasy, hali mag. zespołu kontenerów szatniowo-socjalno-biurowych, drogi pożarowej. 12-Kwi-2019 Odsłon: 13
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego. 11-Kwi-2019 Odsłon: 15
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej - ul. Gądki w Jaśle. 09-Kwi-2019 Odsłon: 9
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej - ul. Gądki w Jaśle. 09-Kwi-2019 Odsłon: 12
Informacja o doręczeniu Staroście Jasielskiemu zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego. 05-Kwi-2019 Odsłon: 17
Informacja o wydaniu dec. pozw. na bud. pomostu obsługowego, inst. technologicznej paliwa, utleniacza, wody oraz zasilania elektrycznego i AKPiA wraz z kontenerami technologicznymi 05-Kwi-2019 Odsłon: 16
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego 04-Kwi-2019 Odsłon: 23