W dniu 10 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami ”.

W konferencji udział wzięli: starosta jasielski Adam Pawluś, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, etatowy członek zarządu Jan Muzyka, przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch, dyrektor szpitala Michał Burbelka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Dariusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Zbigniew Betlej, kierownik działu technicznego Stanisław Chochołek, kierownik Oddziału Psychiatrycznego Ewa Teneta oraz kierownika działu zamówień publicznych szpitala Krystyna Tuchowska.

7 WIZUALIZACJA 1

Teren przeznaczony pod powyższą inwestycję zlokalizowany jest w południowej części działki i ograniczony budynkami D, C, B oraz budynkiem administracji.

Inwestycję planuje się w II etapach. I etap obejmie budowę budynku 3-kondygnacyjnego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym budynkiem i zagospodarowanie terenu. Piwnice będą przeznaczone na pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze, parter na poradnie: Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Psychiatryczny, I piętro na oddział łóżkowy na 41 łóżek. Powierzchnia użytkowa budynku to około 1500 m². II etap obejmie nadbudowę dwóch pięter, jest on uzależniony od  środków finansowych szpitala i powiatu.

Planowany termin rozpoczęcia I etapu inwestycji to 2020 rok, a wstępny termin oddania jej do użytkowania przewidziany jest na 2022 rok. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych Powiatu Jasielskiego. Przewidywany kosz budowy to 13 mln złotych.

Jak powiedział Starosta Jasielski Adam Pawluś: „Obecnie Oddział Psychiatryczny funkcjonuje w budynku przy ul. Za Bursą. Jest to budynek zabytkowy, który nie spełnia obowiązujących wymogów, a jego remont byłby bardzo kosztowny”.

Wszyscy przybyli na konferencję  zgodnie podkreślali, że decyzja o budowie nowego budynku z przeznaczeniem na oddział psychiatryczny z poradniami w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala jest uzasadniona ekonomicznie, a także wpłynie na poprawę warunków leczenia pacjentów i ich wyżywienia oraz pracy personelu medycznego. Obecnie dystans dzielący oddział psychiatryczny od szpitala wynosi 2 km, co stwarza wiele komplikacji związanych z diagnostyką i hospitalizacją pacjentów.

Dyrektor szpitala podziękował staroście oraz całej Radzie Powiatu w Jaśle za zaangażowanie w rozbudowę i modernizację Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 

 

P1200213
P1200213
P1200223
P1200223
P1200243
P1200243

Pierwsze dziecko narodzone w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w 2020 roku przyszło na świat 1 stycznia po północy.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w roku 2019, według informacji uzyskanych od Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Sławomira Szpaka, narodziło się prawie 1000 dzieci.  Rok 2020 rozpoczął się od narodzin dziewczynki Urszuli, której rodzice są mieszkańcami Powiatu Krośnieńskiego. Szczęśliwa mama poinformowała, że nie jest to jej pierwszy poród w jasielskim szpitalu. Jest bardzo zadowolona z opieki medycznej i warunków w tej placówce, dlatego włośnie to miejsce wybrała na narodziny czwartego dziecka. Swoje podziękowania przekazała całemu personelowi szpitala za wspaniałą opiekę i życzliwość.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, osobiście przekazał życzenia mamie noworodka. Gratulacje złożyli również Zastępca Dyrektor Szpitala Dariusz Kowalski oraz Sławomir Szpak, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy został zmodernizowany w 2010 roku, dzięki dofinansowaniu z programu RPO WP. Pozyskane środki przeznaczono na zakup sprzętu najnowszej generacji i aparatury medycznej zapewniającej bezpieczeństwo dla ciężarnej, rodzącej i noworodka. Obecnie Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest jednym z najnowocześniejszych na Podkarpaciu.

P1200146
P1200146
P1200134
P1200134
P1200144
P1200144

W dniu 3 grudnia br. miało miejsce odebranie i poświęcenie nowego ambulansu dla  Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Zakupiony ambulans został sfinansowany przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach umowy udzielenia dotacji celowej na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w wysokości 400 000,00 zł. Wartość całkowita zakupionego ambulansu  wynosi 448 328,83 zł. Karetka będzie służyć mieszkańcom całego Powiatu Jasielskiego jako karetka systemowa typu S. Ilość wyjazdów karetek w ciągu roku wynosi około 8 tys. Ambulans, powstał  na bazie  samochodu m-ki Mercedes Benz Sprinter 319 CDI model nowej generacji W907. Karetka posiada dużej mocy 140 KW wysokoprężny silnik, oraz automatyczną skrzynię biegów, jest pojazdem najwyższej klasy, posiada najnowsze rozwiązania techniczne.  

Bardzo dobra wiadomość, mamy nowy sprzęt, nową karetkę niezwykle potrzebną dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.  Powiat Jasielski to teren górzysty więc sprzęt częściej ulega degradacji, jest mocno eksploatowany, karetka rocznie przejeżdża bardzo dużo kilometrów dlatego cieszymy się i dziękujemy Pani Wojewodzie, Polskiemu Rządowi za przyznane środki w kwocie 400 000 tyś. złotych, jest to ponad 90% wartości nowoczesnego ambulansu. – Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Ambulans poświęcił ks. Piotr Kura. W uroczystym odebraniu i poświęceniu ambulansu udział wzięła Lucyna Podhalicz - Wojewoda Podkarpacki, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka, Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Dariusz Kowalski, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego Zbigniew Betlej. Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Jan Muzyka, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Andrzej Konopka, Radna Rady Powiatu Jasielskiego Irena Baciak.

1
1
P1180372
P1180372
P1180374
P1180374
P1180389
P1180389
P1180398
P1180398
P1180401
P1180401
P1180407
P1180407
P1180411
P1180411
P1180418
P1180418
P1180425
P1180425
P1180439
P1180439
P1180450
P1180450

W dniu 25 listopada 2019 r. odbyło się przekazanie terenu i placu budowy na wykonanie przebudowy Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Zgodnie z umową z dnia 14 listopada 2019 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle a firmą RAF-MAR Sp. z o.o., w dniu 25 listopada br. odbyło się przekazanie terenu i placu budowy na wykonanie przebudowy Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych – I etap (budynek B), w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Termin rozpoczęcia robót przypada na dzień 25.11.2019 r. natomiast termin ich zakończenia przewidziany jest na dzień 14.05.2020 r.

Zakres prac będzie obejmował: przebudowę pomieszczeń budynku B na III piętrze, adaptację istniejącej wentylatorowni w budynku B na potrzeby oddziału chirurgii, montaż urządzeń wentylacji mechanicznej na dachu budynku B oraz przebudowę wszystkich instalacji wewnętrznych. Całkowita powierzchnia przebudowy wynosi: 518,07 m2. Dzięki przeprowadzonym pracom ulegną poprawie warunki pobytu dla pacjentów i zwiększy się komfort pracy personelu. Przebudowywany oddział zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Bloku operacyjnego, co umożliwi bezkolizyjne skomunikowanie z nim.

Całkowita wartość robót budowlanych z usługą nadzoru inwestorskiego wynosi 2 905 513,25 zł i pochodzi ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego. Ogólny koszt modernizacji obu części Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle to około 5 mln 40 tys. zł.  

1
1
2
2
3
3
4
4

   

 

nekrolog

Panu Ryszardowi Pabianowi

Burmistrzowi Miasta Jasła

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu i Przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle.