W dniu 27 marca br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę do zmiany projektu uchwały budżetowej o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 100 tys. zł na zadanie pn.: „Przebudowa budynku warsztatowo - garażowo - socjalnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników w związku ze stanem epidemii”. Potrzeba przebudowy wynika z zaleceń w związku ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS – CoV – 2.

Zarząd obradował na ten temat w dniu 23 marca br. i wspólnie z Michałem Burbelką, Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,  ustalił zakres dodatkowego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o przeznaczenie 300 tys. zł na przeprowadzenie prac polegających  na dostosowaniu tych pomieszczeń w taki sposób, aby zapewnić ratownikom medycznym oraz kierowcom ratowników niezbędne warunki sanitarne.

Jak poinformował Kierownik Działu Transportu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Bogusław Gucwa -W obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie naszego kraju, w tym woj. podkarpackiego, koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego niebezpieczną dla zdrowia lub życia chorobę COVID-19, konieczne jest zagwarantowanie ratownikom medycznym oraz kierowcom ratowników znacznie lepszych, niż obecne, warunków sanitarnych i socjalnych w celu poprawy komfortu ich pracy, a tym samym zminimalizowania ryzyka zarażenia. Jest to szczególnie istotne nie tylko dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa im samym oraz członkom ich rodzin, ale także mieszkańców powiatu jasielskiego.

Poprawa warunków sanitarnych i socjalnych zostanie zwiększona poprzez zagospodarowanie pomieszczenia o powierzchni ok. 58 m2, w którym znajdował się warsztat do naprawy samochodów, a który obecnie pozostaje niewykorzystany. Z uwagi na aktualną sytuację, przeprowadzenie tych prac jest konieczne i uzasadnione,  dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników ratownictwa medycznego.

Zarząd zadecydował o podjęciu autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r., która planowana jest do podjęcia na zwołanej na dzień 3 kwietnia br. Sesji Rady Powiatu. Autopoprawka polega na utworzeniu powyższego zadania inwestycyjnego i przekazania dla Szpitala Specjalistycznego w  Jaśle dotacji w wysokości 100 tys. zł na jego realizację.

Składam podziękowania ratownikom medycznym i kierowcom za ich pracę i poświecenie na rzecz ratowania zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Zapewnienie niezbędnych warunków sanitarnych dla nich jest konieczne zarówno dla ich dobra jak i nas wszystkich. – powiedział starosta jasielski Adam Pawluś.

Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle podziękował Zarządowi Powiatu za podjęcie tej decyzji.

1
1
2
2

Szanowni Państwo

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci i Starostowie

w Województwie Podkarpackim

Zakład wytwarzający włókna powlekane Sanwil Polska Sp. z o. o. z Przemyśla produkuje materiał pn. SANMED C460, który nadaje się do produkcji różnego rodzaju środków ochrony osobistej jak kombinezony, fartuchy, ochraniacze na buty,kotary, prześcieradła itp., posiadający  odpowiednie certyfikaty zabezpieczające przed m.in. wirusami.

Po uszyciu przez chętne zakłady, osoby, KGW  itp. te środki mogłyby być przekazane personelowi i wykorzystane np. w jednostkach podległych lub funkcjonujących w Powiecie/Gminie np. OSP, DPS.

Wiem, bo docierają do mnie takie sygnały, że chętne do darmowego uszycia są Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z tą propozycją, rozważenia jej i ewentualnego kontaktu z Firmą Sanwil Polska Sp. z o. o.

Z POWAŻANIEM

PIOTR PILCH

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Przepis konserwacji SANMEDY 1

KP1 C460 SANMED 1