Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Jaśle -  Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.

Parametry skrytki (ePUAP):

Nazwa skrytki: /SPJaslo/skrytka

Usługa jest realizowana za pośrednictwem platformy ePUAP.