W dniu 4 marca br. w Rudzie Śląskiej odbyła się II edycja Międzynarodowej  Konferencja Silesia 2030. Przedstawiciele rządu, zagraniczni goście z Departamentu Energii USA i UNECE, eurodeputowani, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele branży energetycznej dyskutowali na temat bezpieczeństwa energetycznego państwa i ochrony klimatu.  

Cykl debat w ramach projektu Silesia 2030 ma na celu dążenie do bezpieczeństwa energetycznego kraju z uwzględnieniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu czyli  dążenie do neutralności klimatu. Wszyscy prelegenci byli zgodni, że kwestia ochrony klimatu jest sprawą niepodlegającą dyskusji natomiast należy wziąć pod uwagę możliwości krajów, których gospodarka oparta jest na paliwach kopalnych.

Obecny na konferencji Starosta Jasielski Adam Pawluś rozmawiał na ten temat z Angelosem Kokkinos, asystentem Departamentu Energii USA, który podkreślał, że paliwa kopalniane można wykorzystywać w taki sposób, aby nie wpływało to negatywnie na klimat i zanieczyszczenie powietrza.  Wszystko zależy od zastosowania odpowiedniej technologii. USA dysponuje technologią dzięki której w obiektach energetycznych, w których spalany jest węgiel, emisja CO2 jest zerowa.

Efektem debaty było stworzenie„Rezolucji Śląskiej – dokumentu zawierającego założenia odpowiedzialnej drogi do ochrony klimatu w Europie.

fot. Tomasz Żak / UMWS

 

1
1
umws20200304_s2030_tz004
umws20200304_s2030_tz004
umws20200304_s2030_tz007
umws20200304_s2030_tz007
umws20200304_s2030_tz014
umws20200304_s2030_tz014
umws20200304_s2030_tz023
umws20200304_s2030_tz023
umws20200304_s2030_tz031
umws20200304_s2030_tz031
umws20200304_s2030_tz045
umws20200304_s2030_tz045
umws20200304_s2030_tz051
umws20200304_s2030_tz051
umws20200304_s2030_tz056
umws20200304_s2030_tz056
umws20200304_s2030_tz071
umws20200304_s2030_tz071
umws20200304_s2030_tz076
umws20200304_s2030_tz076
zd. Powiat Jasielski
zd. Powiat Jasielski

 

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr).

Warto wiedzieć, że od kilku dziesięcioleci obserwujemy w naszym kraju narastający deficyt wody. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku zasoby dyspozycyjne wody przypadające na statystycznego Polaka wynosiły ok. 2500 m3 na osobę, później już rzadko kiedy przekraczały 1600 m3.

Niedobór wody to wyzwanie. Wyzwanie także dla rolnictwa (straty w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji – wzrost cen żywności), dla energetyki (brak wody do chłodzenia bloków) mogące powodować przerwy w dostawach prądu, dla przemysłu i mieszkańców. Ze względu na wielowymiarowość skutków niedoboru wody, już niedługo może być to jeden z głównych czynników wpływających nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na możliwości rozwoju gospodarczego czy stosunki międzynarodowe.

Wiek XIX był wiekiem pary, XX był wiekiem węgla i ropy a wiek XXI to wiek wody.

Uwzględniając znaczenie tego problemu oraz doceniając powagę sytuacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- organizator III Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce ( 20-21.03.2020r) zdecydował, że tematyka wodna stanie się jednym z wiodących zagadnień podczas Forum.

21.03.2020 r odbędzie się debata zatytułowana „Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych”, w trakcie której m.in. zaprezentowany zostanie raport przygotowany na zlecenie EFRWP przez wybitnych specjalistów z zakresu gospodarki wodnej.

Tematykę gospodarki wodnej organizatorzy Forum pragną spopularyzować również organizując konkurs na przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej tych zagadnień.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą,  inspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do działań i proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań informacyjnych.

Honorowym Partnerem Konkursu jest państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Więcej informacji dotyczących konkursu (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)  można znaleźć na stronie internetowej: www.efrwp.pl oraz pisząc do nas adres: konkurs@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.-jasionka.pl

Konkurs już trwa  - serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Fundacja Polska Wieś

EFRWP 1200x628 konkurs wody v3

 W dniu dzisiejszym tj. 24 października 2019 r. na terenie parku przyszpitalnego dokonano nasadzeń 50 nowych drzewek przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Nasadzeń dokonali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle pod nadzorem nauczycieli i z czynnym udziałem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. Drzewka zostały posadzone w związku z planowaną wycinką drzew w obrębie parku w celu przygotowania placu budowy pod nową inwestycję jaką jest budowa Oddziału Psychiatrycznego i parkingu. Pomimo, że wycięcie drzew jeszcze nie nastąpiło, już zostały podjęte działania mające na celu utrzymania ilości a nawet zwiększenie drzewostanu w parku przyszpitalnym.

Starosta Adam Pawluś przekazał serdeczne podziękowania dla Pani Zofii Kochan - Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Rzeszowie, za przekazanie sadzonek drzew.

 

 

1
1
IMG_20191024_100846
IMG_20191024_100846
IMG_20191024_104650
IMG_20191024_104650
IMG_20191024_105635
IMG_20191024_105635

 

W dniu 26 września 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbył się XIV Konkurs Ekologiczny pn: ,, Szepty polnych kwiatów i ziół – Folusz 2019 ”.

Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Dziennych Ośrodków Wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego i małopolskiego; Dom Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2 z Krosna, Dom Pomocy Społecznej z Rudy, Dom Pomocy Społecznej z Brzozowa, Dom Pomocy Społecznej Zakonu Ojców Bonifratów z Iwonicza, Środowiskowy Dom Samopomocy z Jasła i z Nowego Żmigrodu, Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy, Dzienny Ośrodek Wsparcia ŚDS w Gorlicach z filią w Bobowej oraz gospodarze – Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Celem Konkursu było promowanie ochrony środowiska oraz życia w zgodzie z naturą, poznawanie otaczającej nas przyrody, popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji osób niepełnosprawnych oraz ich nagradzanie, ukazanie piękna naszej Ojczyzny poprzez twórczość artystyczną, nabywanie umiejętności "zdrowej rywalizacji", rozwijanie twórczej aktywności.

Konkurs rozegrany został w trzech kategoriach:

Kategoria I – Test wielokrotnego wyboru obejmował część teoretyczną w formie testu wyboru, którego tematem były ,,Zioła”.

Kategoria II - Praca malarska - obrazy wykonane przez 1-2 autorów, temat: ,,Lawendowe pole”

Kategoria III – Kompozycja przestrzenna, której tematem była ,, Cudowna moc bukietu”

- praca wykonana przez jednego autora, technika dowolna.

Do każdej kategorii powołane zostało czteroosobowe jury, składające się z zaproszonych gości oraz przedstawicieli placówek uczestniczących w konkursie.

W teście wyboru brało udział 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Stanisława Sikora z Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

II miejsce zdobył Pan Piotr Przybyła z Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 

III miejsce zdobyła Pani Beata Litera ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku

Prace Malarskie wykonało  19 uczestników.

I miejsce, drugi raz z rzędu zdobył Pan Tomasz Sternak z Domu Pomocy Społecznej z Rudej

II miejsce zdobyła Pani Alicja Myśliwiec z Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy

III miejsce zdobyła Pani Renata Furman ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle 

Kompozycję przestrzenną wykonało 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Józefa Nowak z Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krosnie

II miejsce zdobyła Pani Maria Mlicka ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

III miejsce zdobył Pan Samuel Bodnar z Domu Pomocy Społecznej Zakonu o. Bonifratrów w Iwoniczu

Po ogłoszeniu wyników, laureatom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wręczyli: Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Pan Tomasz Klich – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa w Jaśle oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Pan Karol Adamski.

Zarówno laureaci jak i pozostali uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Na koniec Pan Adam Pawluś, starosta jasielski, podziękował i pogratulował laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu i organizatorom.

Wśród zaproszonych gości byli także: Wiesław Pięta – Radny Gminy Dębowiec,  Pan Josef Sadovsky – Starosta miejsowości Kmetovo na Słowacji, były Dyrektor zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w słowackim Plavecke Podhradie, a także Pani Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz – przedstawicielka Biura Senatorskiego Alicji Zając, oraz Pani Kamila Cholewiak – Kiczek – przedstawicielka Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy, Posła do Parlamentu Europejskiego, która przeczytała list od Pana Europosła.

Impreza zakończyła się zabawą integracyjną przy muzyce, ze słodkim poczęstunkiem i ciepłym posiłkiem.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Karol Adamski

 

DSC0001
DSC0001
DSC07646
DSC07646
DSC07659
DSC07659
DSC07664
DSC07664
DSC07670
DSC07670
DSC07676
DSC07676
DSC07684
DSC07684