Strona podmiotowa BIP Powiatu Jasielskiego jest redagowana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. W myśl § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, strona podmiotowa  BIP Powiatu Jasielskiego jest jednocześnie stroną www Powiatu Jasielskiego.

Menu na stronie BIP Powiatu Jasielskiego jest podzielone na osiem głównych działów:

  1. "Powiat", gdzie publikowane są ogólne informacje na temat Powiatu Jasielskiego, statut Powiatu, informacje na temat jedostek organizacynych, finansów oraz strategii rozwoju Powiatu,
  2. "Władze", gdzie zamieszczono informacje na temat osób wchodzących w skład organów Powiatu Jasielskiego,
  3. "Prawo lokalne", gdzie publikowane są uchwały oraz projekty uchwał Rady Powiatu.
  4. "Starostwo Powiatowe" z informacjami nt. urzędu m.in. o strukturze organizacyjnej, regulaminie organizacyjnym, oświadczeniach majątkowych, prowadzonych ewidencjach i rejestrach oraz archiwach zakładowych,
  5. "Ogłoszenia", stanowiący wirtualną tablicę ogłoszeń Starostwa Powiatowego, gdzie publikowane są m.in. oferty pracy, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, przetargach, sprzedaży nieruchomości.
  6. Załatw sprawę z odnośnikami do elektronicznych skrzynek podawczych urzędu, informacjami na temat sposobu załatwiania spraw urzędoych a także petycji, skarg i wniosków.
  7. Informator, gdzie publikowane są ważne dla mieszkańców i osób odwiedzających Powiat informacje oraz aktualności z takich dziedzin jak: sport, kultura, turystyka, zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, gospodarka, organizacje pozarządowe (NGO) oraz transport i komunikacja.
  8. Kontakt, gdzie znajdują się dane kontaktowe urzędu wraz z formularzem kontaktowym a także informacje dotyczące strony podmiotowej BIP, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.


Ponadto w górnej części strony znajdują się przyciski, dzięki którym można: obejrzeć wersję kontrastową strony, powiększyć czcionkę, wyszukać informację na stronie.
Na stronie głównej wyświetlane są: aktualności ze zdjęciem, ostatnio dodane aktualności i ogłoszenia, banery przekierowujące do wybranych podstron serwisu oraz przycisk graficzny umożliwiający przejście do strony urzędu na ePUAP.
W dolnej części strony znajdują się przyciski graficzne, które umożliwiają przejście do wybranych podstron z działu "Informator", takich jak: sport, kultura, turystyka, zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, gospodarka, NGO, transport i komunikacja a także do systemu informacji przestrzennej.
Na dole serwisu (w stopce), w celu lepszej nawigacji strony, zostały umieszczone dodatkowo linki do wybranych działów portalu. Znajdują się tutaj również dane teleadresowe urzędu oraz odnośnik do mapy strony.
Aby przejść do poszczególnych działów portalu należy kliknąć na wybraną pozycję menu.

Na treść podstrony składają się: tytuł artykułu i jego treść lub lista tytułów artykułów, ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania, metryka artykułu informująca m.in. o dacie wytworzenia i udostępnienia oraz modyfikacji treści a także o osobie udostępniającej i wytwarzającej, rejestr zmian zawartości podstrony.

Na każdej z podstron po prawej stronie znajduje się dodatkowo podmenu działu, do którego należy podstrona. Mogą się tutaj znajdować również przyciski graficzne i banery z odnośnikami do wybranych podstron serwisu a także do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl) oraz do ePUAP.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 22, czerwiec 2017 09:22 Przemysław Baciak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, czerwiec 2017 09:25 Przemysław Baciak